P C600

P C600

P C600 in với tốc độ lên đến 40 trang / phút và cung cấp chi phí vận hành thấp cùng với tất cả các tính năng cần thiết để vận hành thuận tiện và năng suất cao.

Nó được tối ưu cho các văn phòng nói chung và các nhóm làm việc của công ty. Đi kèm với các tính năng thân thiện với môi trường được cải tiến cho phép khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn và giảm tác động lên môi trường.

So với thiết bị trước đây, P C600 có kích thước nhỏ hơn, cung cấp thời gian in bản in đầu tiên được cải thiện chỉ còn 5,5 giây cho bản in đen trắng, và 6,5 giây cho bản in màu.

Nó hỗ trợ một bộ tùy chọn kết nối bao gồm Mopria®, AirPrint và RICOH Smart Device Connector để in ấn di động từ các thiết bị Android và Apple. Wi-Fi Direct và Giao thức NFC cũng có sẵn để in trực tiếp mà không cần cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào.

P C600 đi kèm với một bảng điều khiển LCD có thể nghiêng, dễ sử dụng kể cả khi đang ngồi.

Paper Feed Unit PB1150

Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device.

Capacity: 500 sheets
Paper size: B6–A4
Envelopes: Env Com10, Env Monarch, Env C5, Env C6, Env DL
Custom size: minimum 105 x 162 mm, maximum 216 x 356 mm
Paper weight: 60–220 g/m2
Dimensions (W x D x H): 390 x 532 x 116 mm
Weight: 4.1 kg

Paper Feed Unit PB1150
Hard Disk Drive Option Type P17
The 320 GB Hard Disk Drive (HDD) is required for Locked/Hold/Stored Print. Data Overwrite and Encryption are available when the HDD is installed.
Camera Direct Print Card Type P17
Provides software for optional PictBridge functionality that allows users to plug in a PictBridge-enabled digital camera directly to a printer or MFP.
PostScript 3 Unit Type P17
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex colour and PDF files.
XPS Direct Print Option Type P17
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11 Interface Unit Type M24,USB Device Server Option Type M19A
IEEE 802.11 Interface Unit Type M24
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,USB Device Server Option Type M19A
USB Device Server Option Type M19A
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11 Interface Unit Type M24

Standard inclusions

  • 4-line LCD panel
  • 500-sheet paper input tray
  • 100-sheet bypass tray
  • Integrated duplex
  • 2 GB RAM
  • PostScript3 emulation

Current configuration

P C600
445 mm x 570 mm x 470 mm (W x D x H)
34 kg
Selected Options:
    P C600

    {"configuratorid":"58fb0d99-3296-4910-a749-dd34d3d49396","productid":"ab47f457-7bff-42ca-8829-86c59744ed6f","edpcode":"408303","productdisplayname":"P C600","width":445.0,"height":470.0,"depth":570.0,"weight":34.0,"mainframe_imageurl":"-/media/all-regional/images/product-images/office-solutions/printers-and-copiers/printer-colour/p-c600/configurator/mainframe.png?dmc=0&hash=F8005C1A2C3B86B91EC36E0CEC5556E8","configurator_hash":"d95a0212-c797-4fe9-8d86-accd9827a4c6","options":{"408300":{"edpcode":"408300","displayname":"Paper Feed Unit PB1150","extras":[1,2,3],"width":390.0,"height":116.0,"depth":532.0,"weight":41.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"408304":{"edpcode":"408304","displayname":"Hard Disk Drive Option Type P17","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"408306":{"edpcode":"408306","displayname":"Camera Direct Print Card Type P17","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"408309":{"edpcode":"408309","displayname":"PostScript 3 Unit Type P17","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"408305":{"edpcode":"408305","displayname":"XPS Direct Print Option Type P17","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417596":{"edpcode":"417596","displayname":"IEEE 1284 Interface Board Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"407863":{"edpcode":"407863","displayname":"IEEE 802.11 Interface Unit Type M24","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418106":{"edpcode":"418106","displayname":"USB Device Server Option Type M19A","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false}},"rules":[{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417596"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["407863","418106"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["407863","418106"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["407863"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","418106"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","418106"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418106"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","407863"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","407863"]}]}],"affect_group":[["408300"],["408304"],["408306"],["408309"],["408305"],["417596","407863","418106"]],"preselect_configs":{},"min_config":{"must_select_at_least_one_option":false,"requires":[],"requireones":[]}}