Giải pháp Đào tạo

Mối quan hệ giữa bạn và Ricoh sẽ không kết thúc ngay sau khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Không chỉ là công ty cung cấp sản phẩm

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, chúng tôi còn tối ưu hóa đầu tư của bạn thông qua các khóa học và đào tạo về giải pháp phần mềm, thiết bị văn phòng và thiết bị công nghiệp.