Môi trường và sự bền vững

Hướng đến sự bền vững cho tương lai

Ricoh nhận thấy rằng xã hồi bền vững là một phần không thể thiếu của một hành tinh cân bằng (Môi trường), con người (Xã hội) và Lợi ích (Các hoạt động về kinh tế)

Ricoh thành lập Bộ Phận Xúc Tiến Môi Trường vào năm 1976. Sự chuyển đổi này đã biến các hoạt động bảo vệ môi trường trở thành một phần quan trọng trong tất cả các hoạt động của công ty, nhằm mục đích hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh. Ricoh vẫn không ngừng mang lại những giá trị cho khách hàng trong nhiều năm thông qua những sáng kiến của mình, nhưng bây giờ, cùng với sáng kiến này, chúng tôi tạo nên những thay đổi tích cực đối với môi trường.

Mặc dù điều đó được thực hiện thông qua việc cải tiến hiệu quả kinh doanh, nhưng chúng tôi muốn hướng đến sự bền vững trong tất cả hoạt động kinh doanh của mình, bằng cách thực hiện chương trình tái chế đối với máy, mực hoặc hỗ trợ các tổ chức thực hiện các chính sách xanh.

Ricoh Image

"Tại Ricoh, chúng tôi hiểu được rằng mối đe dọa của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và chúng tôi thấy rằng xã hội nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về những hoạt động tích cực cho môi trường. Chiếu theo mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs), Ricoh tin rằng doanh nghiệp nên đóng một phần quan trọng trong việc cải tiến chất lượng sống, hướng đến sự bền vững, và giải quyết các vấn đề của xã hội. Giải quyết các vấn đề của xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh được xem là một phần quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi không ngừng nổ lực để đạt được SDGs và hy vọng rằng mọi người sẽ tham gia với chúng tôi vì một thế giới tương lai tốt đẹp hơn."

JOJI TOKUNAGA, Managing Director of Ricoh Asia Pacific