Tổng quan Công Ty

Hồ Sơ Công Ty

Ricoh Việt Nam được thành lập vào ngày 1 tháng 11 năm 2011. Đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, là một chi nhánh bán hàng trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricoh toàn cầu, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các thiết bị văn phòng, nhằm mục đích hỗ trợ kịp thời cho khách hàng và đối tác tại Việt Nam cũng như đẩy mạnh sự hiện diện của công ty ở châu Á Thái Bình Dương. Lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty tập trung vào các thiết bị đa chức năng, máy fax, giải pháp hệ thống mạng, vật tư tiêu hao và các dịch vụ liên quan.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricoh đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm qua thông qua các nhà phân phối. Thương hiệu Ricoh đã phát triển và thành lập vững chắc tại Việt Nam dựa vào sức mạnh thương hiệu cũng như công suất cao của sản phẩm, các giải pháp tin cậy và dịch vụ dành riêng. Việc thành lập Ricoh Việt Nam đã tận dụng các cơ hội để tăng trưởng và thúc đẩy thị phần trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ông Ryota Yamamoto, Tổng Giám Đốc của Ricoh Việt Nam phát biểu “Ricoh Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và giải pháp vượt qua mong đợi của thị trường”. Công ty tin tưởng việc phát triển kinh doanh sẽ tương thích với sự phát triển bền vững của xã hội. Do đó, công ty sẽ tiếp tục phấn đấu cho giá trị kinh tế, xã hội, và môi trường trong mọi nỗ lực để tạo ra sự đổi mới mô hình công nghệ và kinh doanh nhằm tạo rõ sự khác biệt.

Trong tương lai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricoh sẽ tiếp tục chủ động phát triển kinh doanh để tạo ra đột phá mới trong việc mở rộng kinh doanh có ý thức môi trường.