Trình cấu hình thiết bị

Cách sử dụng trình cấu hình

Các mẫu máy được liệt kê trên trang này có dụng cụ trình cấu hình hệ thống cho phép bạn tuỳ chỉnh chức năng của thiết bị đúng cách. Công cụ này đảm bảo tính năng bạn thêm vào được tương thích với thiết bị. Nếu bạn chọn các tính năng yêu cầu các tuỳ chọn cần thiết trước hay các tính năng không tương thích với thiết bị, công cụ sẽ cho bạn biết với thông báo cạnh tính năng liên quan.

Để tạo cấu hình, bạn đầu tiên chọn mẫu máy bên dưới và sau khi thiết, bạn sẽ có thể sao lưu kết quả dưới dạng file PDF hay gửi mail về cấu hình của bạn.

Cấu hình hiện tại

1 Chọn mẫu máy
2 Chọn tuỳ chọn của bạn
3 Tải xuống hoặc gửi kết quả về email