Đường lối Ricoh

Triết lý doanh nghiệp toàn cầu

Nguyên tắc chỉ đạo và triết lý quản lý của chúng tôi là nền tảng cho cách chúng tôi kinh doanh - Đường lối Ricoh. Trong một thế giới nơi kinh doanh và công nghệ phát triển nhanh chóng, việc ra quyết định của chúng tôi được củng cố bởi một khuôn khổ rõ ràng là đặt con người lên hàng đầu.

Nguyên tắc sáng lập

Tinh thần bắt nguồn từ ba Tình yêu lớn bởi Ichimura Kiyoshi, Người Sáng Lập

“Hãy yêu cộng đồng láng giềng xung quanh bạn”
“Hãy yêu đất nước của bạn”
“Hãy yêu công việc của bạn”

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tại Ricoh, chúng tôi trao quyền cho các cá nhân, giúp họ tìm thấy Sự tròn đầy và vẹn toàn qua Công việc bằng cách thấu hiểu và thay đổi cách thức làm việc, nhằm khai phóng tiềm năng, thúc đẩy sự sáng tạo và hiện thực hóa một tương lai bền vững.

Các giá trị cốt lõi

 • KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM
  Đứng trên lập trường của khách hàng để hành động
 • ĐAM MÊ
  Tiếp cận mọi vấn đề một cách tích cực và có chủ đích
 • GEMBA
  Tìm hiểu và cải thiện các vấn đề phải xuất phát từ thực tế
 • ĐỔI MỚI
  Vượt qua trạng thái hiện tại để tạo nên những giá trị không giới hạn
 • TINH THẦN LÀM VIỆC NHÓM
  Tôn trọng tất cả các bên liên quan và cùng kiến tạo nên giá trị
 • TINH THẦN CHIẾN THẮNG
  Thành công bằng việc chấp nhận những thử thách thông qua lòng dũng cảm và sự sáng suốt
 • ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH TRỰC
  Luôn hành động với sự trung thực và trách nhiệm

Để biết thêm thông tin cơ bản, vui lòng đọc thông cáo báo chí đính kèm.

 

Sửa đổi trong Đường lối Ricoh và Triết lý Doanh nghiệp