Hỗ trợ

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mà còn cả sự hỗ trợ, tư vấn, và đưa ra giải pháp đào tạo giúp thiết bị hoạt động liên tục.

 1. Model sản phẩm và thời gian ngừng hỗ trợ
 2.  Model Sản phẩmHệ điều hànhThời gian kết thúc hỗ trợ
   RICOH IWB D5500 Windows 7 Ultimate for Embedded Systems Ngày 14/1/2020
   RICOH IWB D5510 Windows Embedded Standard 7 Ngày 13/10/2020
 3. Lưu ý

  Tất cả các sản phẩm được nêu trên đều được trang bị hệ điều hành Windows và lọc theo bảo mật Whitelist để cung cấp các tính năng sản phẩm. Trong suốt thời gian còn hỗ trợ này, Ricoh vẫn sẽ cung cấp các bản cập nhật firmware để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật có nguy cơ cao để người dùng có thể tự cập nhật, hoặc thông qua hỗ trợ kỹ thuật để cập nhật chương trình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian hỗ trợ của hệ điều hành, những bản cập nhật firmware mới sẽ không được tiếp tục cung cấp.

  Ricoh IWBs sẽ được bảo vệ khỏi các phần mềm độc hại thông qua danh sách Whitelist ngay cả sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ. Tuy nhiên, với các khách hàng không được phép sử dụng sản phẩm của Ricoh vì lý do bảo mật, vui lòng ngắt kết nối IWB với hệ thống hoặc cân nhắc thay thế thiết bị với sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

  Ricoh vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng.

  Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 1. Model sản phẩm và thời gian kết thúc hỗ trợ

  Các sản phẩm UCS được liệt kê dưới đây được trang bị hệ điều hành microsoft. Thời gian kết thúc hỗ trợ đối với từng hệ điều hành sẽ khác nhau.

  Lưu ý: Ricoh vẫn sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng với khách hàng.

   Model Sản PhẩmHệ Điều HànhThời gian Kết Thúc Hỗ Trợ
   RICOH Unified Communication System P3000 Windows Embedded Standard 2009s Ngày 8/1/2020
   RICOH Unified Communication System P1000 Windows Embedded Standard 7 Ngày 13/10/2020
   RICOH Unified Communication System P3500 Windows Embedded Standard 7Ngày 13/10/2020
 2. Lưu ý về an toàn với các sản phẩm RICOH UCS

  Ngay cả sau khi kết thúc hỗ trợ hệ điều hành microsof, Ricoh UCS có thể được sử dụng an toàn vì những lý do sau: 

  • Vì Ricoh UCS không thể mở bất cứ cổng nghe (listen port) khi kết nối từ bên ngoài, nên không có cổng vào cho phần mềm độc hại.
  • Ricoh UCS chỉ có thể giao tiếp với hệ thống của Ricoh thông qua xác thực lẫn nhau (Mutual authentication).
  • Chưa có bất cứ nguy cơ nào được báo cáo bởi đánh giá lỗ hổng của bên thức ba.
  • Ricoh thường xuyên chạy thử nghiệm trên máy chủ bằng các công cụ quét lỗ hổng và không tìm thấy bất cứ nguy cơ nào.
  • Trong trường hợp tìm thấy lỗ hổng trong phần mềm, Ricoh tiến hành cập nhật phần mềm countermeasure thông qua mạng. Tuy nhiên, sau thời gian hỗ trợ này, các bản vá hệ điều hành như vậy sẽ không còn được cung cấp.
 3. Trong trường hợp có rủi ro nghiêm trọng được tìm thấy trên hệ điều hành Windows

  Như đã nêu trên, Ricoh đánh giá tỷ lệ nguy cơ bảo mật ở mức thấp. Tuy nhiên, nếu trường hợp này xảy ra trong tương lai, Ricoh có thể sẽ tạm dừng sử dụng dịch vụ UCS với các điều kiện và điều khoản cơ bản của dịch vụ Truyền Thông Hợp Nhất RICOH.

 1. Model sản phẩm và thời gian hỗ trợ

  Những sản phẩm Ricoh UCS được nêu bên dưới đây được trang bị hệ điều hành Microsoft. Microsoft đã thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ được nêu ở bảng dưới đây.

   Model Sản PhẩmHệ Điều Hành Thời Gian Kết Thúc Hỗ Trợ
   RICOH Unified Communication System P3500M Windows Embedded Standard 7Ngày 13/10/2020
 2. Kết thúc hỗ trợ đối với sản phẩm và các ứng dụng liên quan

  Với việc kết thúc hỗ trợ hệ điều hành, Ricoh sẽ ngừng hỗ trợ những ứng dụng sau đây, cùng với thời gian nếu trên. Firmware và các bản vá lỗi của P3500M cũng sẽ không được cập nhật sau thời gian này 

  • EPS for RICOH

  Lưu ý: Ricoh vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì theo hợp đồng với khách hàng.