Tăng cường hiệu quả CNTT
Với các dịch vụ được quản lý
Từ Ricoh

2 people having a meeting at a desk

 

Quản lý nhu cầu công nghệ của một tổ chức có thể là một thách thức khó khăn đối với một doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Những thách thức có thể bắt nguồn từ việc tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân nhân tài phù hợp để quản lý nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ nơi làm việc hiện đại, điện toán người dùng cuối, đám mây, mạng và an ninh mạng.

Với Ricoh Professional & Dịch vụ được quản lý, bạn có thể ủy thác cho một đối tác bên thứ ba đáng tin cậy quản lý tất cả các phần của cơ sở hạ tầng CNTT và tài sản của mình một cách hiệu quả. Bằng cách hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ được quản lý có kinh nghiệm, bạn cũng có thể truy cập các dịch vụ CIO hoặc Người quản lý CNTT ảo, giúp bạn điều hướng sự phức tạp của việc giám sát các giải pháp công nghệ mà ít căng thẳng hơn. Hãy giao việc quản lý công nghệ cho các chuyên gia để bạn có thể tập trung vào năng lực cốt lõi của mình và đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

 

Icon - Quotes managed services 

Dịch vụ được quản lý làm cho CNTT dễ dàng hơn.Chuyên nghiệp &
Dịch vụ được quản lý
 

Ricoh Professional & Dịch vụ được quản lý cung cấp cho doanh nghiệp một cách thuận tiện và an toàn để tối ưu hóa các yêu cầu CNTT của họ. Với các dịch vụ phù hợp của Ricoh, bạn có thể giảm chi phí và nâng cao hiệu suất đồng thời đạt được mức chất lượng, tuân thủ và kiểm soát cao nhất. Từ đánh giá và triển khai đến hỗ trợ và bảo trì liên tục, chúng tôi cung cấp các giải pháp có thể mở rộng giúp doanh nghiệp của bạn có khả năng hiển thị dữ liệu tốt hơn, tăng khả năng bảo vệ trước các mối đe dọa trên mạng và cuối cùng là cải thiện năng suất. Đạt được thành công với Professional & Dịch vụ được quản lý từ Ricoh—điểm dừng duy nhất của bạn để có trải nghiệm CNTT tối ưu.

2 people in a server room looking at a tabletBlue ribbon outline

Với tư cách là đối tác bên thứ ba được ưu tiên, bạn có thể tin tưởng chúng tôi sẽ chăm sóc:

 

Icon - Monitoring and management
Giám sát và quản lý
Icon - Service desk and support
Bàn dịch vụ và hỗ trợ
Icon - Backup restore and disaster recovery
Sao lưu, khôi phục và khắc phục thảm họa
Icon - Cybersecurity
An ninh mạng
Icon - Incident management
Quản lý sự cố
Icon Performing the role of a CIO or IT manager
Thực hiện vai trò của CIO hoặc người quản lý CNTT


Tại sao Chuyên nghiệp & Dịch vụ được quản lý

Ricoh Professional & Dịch vụ được quản lý bao gồm năm lĩnh vực đặc tả:
Dịch vụ tư vấn, Văn phòng quản lý dự án, Dịch vụ triển khai, Dịch vụ được quản lý và
Bàn dịch vụ.


Dịch vụ Tư vấn 

 • Phân tích nhu cầu khách hàng
 • Đánh giá và kiểm tra sức khỏe
 • Quản trị và Tuân thủ An ninh
 • Mục tiêu giải pháp đã xác định
 • Đề xuất khái niệm giải pháp
 • Trường hợp kinh doanh và phát triển ROI
 • Hội thảo thiết kế giải pháp
 • Nguyên mẫu giải pháp
2 people in a server room looking at a laptop

Phòng nhỏ Văn phòng quản lý dự án 

 • PRINCE2 được chứng nhận
 • Phương pháp kết hợp thác nước/Agile
 • Bộ công cụ quản lý dự án chuẩn hóa
 • Quản lý rủi ro và vấn đề
 • Thay đổi cách quản lý
 • Quản trị và tuân thủ dự án
A person using a laptop with a tablet beside them

Dịch vụ Triển khai 

 • Cài đặt và cấu hình
 • Kiến trúc & Thiết kế cơ sở hạ tầng
 • Kiểm tra chấp nhận hệ thống và người dùng
 • Kiểm tra tính xã hội
 • Đào tạo quản trị viên
 • Đào tạo người dùng cuối
 • Hỗ trợ trực tiếp
A person on a virtual call in a server room with another person inspecting in the background

Dịch vụ được quản lý

 • Dịch vụ giám sát nâng cao
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý mạng
 • Dịch vụ hệ thống và nền tảng
 • An ninh nơi làm việc hiện đại
 • Bảo mật đám mây
 • An ninh mạng
 • Quản lý bản vá
 • Quản lý sao lưu
 • Quản lý cấu hình
 • Ứng phó sự cố
 • Quản lý cung cấp dịch vụ
 • Báo cáo hiệu suất thường xuyên
 • Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ
A professional reading something from a tablet

Quầy phục vụ

 • Hỗ trợ cấp 1, 2 và 3
 • 24x7 cho cơ sở hạ tầng quan trọng
 • Mục tiêu thời gian phản hồi—Dựa trên mức độ ưu tiên của sự cố
 • Ứng phó sự cố an ninh mạng
 • Quản lý sự cố
 • Dịch vụ có kích thước phù hợp dựa trên Hồ sơ tổ chức của bạn
 • Nền tảng ITSM, Kiến thức và Báo cáo Nền tảng Dịch vụ Nền tảng
 • Danh mục cho các dịch vụ được phê duyệt trước
 • Cơ sở Kiến thức & Kịch bản liên hệ để cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Quản lý trường hợp với sự leo thang của bên thứ ba
2 people inspecting servers with one holding a laptop

Các dịch vụ tư vấn

Dịch vụ Tư vấn 

 • Phân tích nhu cầu khách hàng
 • Đánh giá và kiểm tra sức khỏe
 • Quản trị và Tuân thủ An ninh
 • Mục tiêu giải pháp đã xác định
 • Đề xuất khái niệm giải pháp
 • Trường hợp kinh doanh và phát triển ROI
 • Hội thảo thiết kế giải pháp
 • Nguyên mẫu giải pháp
2 people in a server room looking at a laptop

Phòng nhỏ Văn phòng quản lý dự án 

 • PRINCE2 được chứng nhận
 • Phương pháp kết hợp thác nước/Agile
 • Bộ công cụ quản lý dự án chuẩn hóa
 • Quản lý rủi ro và vấn đề
 • Thay đổi cách quản lý
 • Quản trị và tuân thủ dự án
A person using a laptop with a tablet beside them

Dịch vụ Triển khai 

 • Cài đặt và cấu hình
 • Kiến trúc & Thiết kế cơ sở hạ tầng
 • Kiểm tra chấp nhận hệ thống và người dùng
 • Kiểm tra tính xã hội
 • Đào tạo quản trị viên
 • Đào tạo người dùng cuối
 • Hỗ trợ trực tiếp
A person on a virtual call in a server room with another person inspecting in the background

Dịch vụ được quản lý

 • Dịch vụ giám sát nâng cao
 • Quản lý hệ thống
 • Quản lý mạng
 • Dịch vụ hệ thống và nền tảng
 • An ninh nơi làm việc hiện đại
 • Bảo mật đám mây
 • An ninh mạng
 • Quản lý bản vá
 • Quản lý sao lưu
 • Quản lý cấu hình
 • Ứng phó sự cố
 • Quản lý cung cấp dịch vụ
 • Báo cáo hiệu suất thường xuyên
 • Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ
A professional reading something from a tablet

Quầy phục vụ

 • Hỗ trợ cấp 1, 2 và 3
 • 24x7 cho cơ sở hạ tầng quan trọng
 • Mục tiêu thời gian phản hồi—Dựa trên mức độ ưu tiên của sự cố
 • Ứng phó sự cố an ninh mạng
 • Quản lý sự cố
 • Dịch vụ có kích thước phù hợp dựa trên Hồ sơ tổ chức của bạn
 • Nền tảng ITSM, Kiến thức và Báo cáo Nền tảng Dịch vụ Nền tảng
 • Danh mục cho các dịch vụ được phê duyệt trước
 • Cơ sở Kiến thức & Kịch bản liên hệ để cải thiện trải nghiệm người dùng
 • Quản lý trường hợp với sự leo thang của bên thứ ba
2 people inspecting servers with one holding a laptop


Cách tiếp cận của chúng ta

Hiệu quả và kết nối

Chúng tôi cam kết cải thiện và đơn giản hóa cuộc sống công việc của bạn bằng cách trao quyền cho nơi làm việc kỹ thuật số. Chúng ta làm điều đó như thế nào?

Phương pháp của chúng tôi bắt đầu bằng việc hiểu nhu cầu riêng của doanh nghiệp bạn và cung cấp cho bạn các lựa chọn chọn lọc. Khi các hệ thống và quy trình mới này đang chạy, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và hiệu chỉnh lại chúng để đạt được hiệu suất cao nhất liên tục.

3 people in a meeting looking at a laptopBlue ribbon outline
A person taking a virtual call from a carBlue ribbon outline

Làm nó xảy ra đi

Các chuyên gia CNTT của chúng tôi hiểu rằng thay đổi lớn hơn công nghệ. Đó là về con người, quy trình và khám phá những cách mới để giải quyết các vấn đề cũ.

Doanh nghiệp thay đổi cải thiện cuộc sống làm việc thông qua công nghệ nơi làm việc thông minh hơn tạo ra những phát triển tích cực. Bạn có thể bắt đầu hành trình tiến bộ theo bốn bước thực tế, được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Cách tiếp cận bốn bước của chúng tôi sẽ đưa bạn vào hành trình chuyển đổi kỹ thuật số từ vị trí hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tới các giải pháp mở rộng liên lạc, tính di động, số hóa và tự động hóa—được điều chỉnh để phù hợp với con người và khách hàng của bạn.

Chúng tôi hiểu doanh nghiệp của bạn

Giải pháp bán hàng là không đủ. Với Ricoh bên cạnh bạn, hãy gặt hái những lợi ích từ các chuyên gia tư vấn và giải pháp sẽ trở thành một phần trong gia đình doanh nghiệp của bạn. Trọng tâm của chúng tôi nằm ở việc có một cái nhìn toàn diện về các mục tiêu của nhóm bạn. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các kết quả hỗ trợ những gì quan trọng nhất đối với tổ chức của bạn.

2 people smiling whilst looking at a laptopBlue ribbon outline

Bốn bước để đạt hiệu quả CNTT vượt trội

Icon - 1

Lập bản đồ nhu cầu kinh doanh của bạn

Chúng tôi thu thập các mục tiêu kinh doanh khác nhau của bạn để xác định công nghệ bạn cần cho hôm nay và ngày mai. Điều này giúp chúng tôi hiểu những thách thức cốt lõi mà bạn cần giải quyết để mang lại hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng liền mạch.

Icon - 2

Giải pháp đồng sáng tạo và thiết kế-một-dịch vụ

Khi các khả năng bạn cần được xác định, các chuyên gia của chúng tôi sẽ lập kế hoạch kết hợp giữa lực lượng lao động kỹ thuật số và nền tảng không gian làm việc có thể giúp thúc đẩy năng suất và tăng cường sự tham gia của con người. Điều này cho phép bạn đáp ứng các mục tiêu về giao tiếp, tự động hóa và cộng tác đồng thời loại bỏ các rào cản đối với việc chia sẻ kiến thức và dữ liệu.

Icon - 3

Xác định các chiến thắng và ưu tiên nhanh chóng

Chúng tôi sẽ kết nối với mọi người và khách hàng của bạn để xác định khoảng trống trong quy trình làm việc và xây dựng kế hoạch dự án, bao gồm cả những chiến thắng nhanh chóng để thúc đẩy sự tham gia vào hoạt động kinh doanh thay đổi tích cực. Theo một Khảo sát của Aetna International, 83% số người được hỏi tin rằng công nghệ cho phép họ làm việc từ xa và cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Rõ ràng là công nghệ phù hợp sẽ cải thiện đáng kể đời sống công việc của nhân viên, mang lại lợi ích cho họ và cả tổ chức của bạn.

Icon - 4

Tham gia và giáo dục với một lộ trình lặp đi lặp lại

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ thiết lập một kế hoạch hành động, kết hợp sự kết hợp phù hợp giữa các công nghệ mới, thực tiễn tại nơi làm việc và thái độ đối với cách thức hoàn thành công việc. Bằng cách chia nhỏ hành trình chuyển đổi kỹ thuật số mạnh mẽ thành các bước có thể quản lý được, chúng tôi có thể giúp bạn nhận ra sự thay đổi tích cực.Tìm hiểu thêm về

Female worker stares out a window
eBook

Lợi thế điện toán đám mây

Tại sao bạn cần nắm lấy tương lai của điện toán đám mây? Sách điện tử này nêu bật những lợi thế của môi trường ảo hóa hoàn toàn trong việc chuyển đổi doanh nghiệp của bạn.

IT worker wearing glasses looks at screen with blinking lights in background
Article

5 sự thật về Mã độc Tống tiền: Chúng ta bắt đầu nào?

Hiểu năm sự thật về Mã độc Tống tiền, tội phạm mạng phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Tìm hiểu cách triển khai các giải pháp bảo mật điểm cuối để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

A person having a drink from a coffee mug
Article

Cà phê, trà hoặc dịch vụ quản lý

Hãy tạm biệt với những rắc rối trong việc quản lý cơ sở hạ tầng CNTT và hãy để các chuyên gia giúp bạn xử lý việc đó. Tìm hiểu cách quản lý các dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn.

Ricoh
Hãy kết nối
Trò chuyện cùng chuyên gia của Ricoh

Khai thác toàn bộ tiềm năng công nghệ thông tin của bạn bằng kiến thức chuyên môn của Ricoh. Khám phá cách để nâng cao Hành trình Điện toán Đám mây của bạn.

Hãy kết nối