IM C3000 / IM C3000LT

IM C3000 / IM C3000LT

IM C3000 / IM C3000LT cho phép khách hàng của chúng tôi làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn, cung cấp công nghệ có thể mở rộng, an toàn, bền vững và đơn giản.

 • Tích hợp quy trình quét tài liệu
 • Dễ dàng truy cập các ứng dụng mà khách hàng thường xuyên dùng
 • Thêm các chức năng mới khi cần thiết
 • Tiết kiệm chi phí bằng việc giảm điện năng tiêu thụ

IM C3000 / IM C3000LT đi kèm tiêu chuẩn với Bảng điều khiển vận hành thông minh 10,1” dễ sử dụng giúp cải thiện khả năng đáp ứng và các biểu tượng giao diện mới lớn. Cài đặt có thể được cấu hình để phù hợp với nhu cầu của từng người dùng và với kết nối di động dễ dàng hơn, người dùng có thể in hoặc quét vào mạng văn phòng hoặc đám mây từ thiết bị thông minh của họ, với hỗ trợ tích hợp cho NFC, AirPrint hoặc Mopria®

Hỗ trợ nhiều loại giấy khác nhau và nhiều loại hoàn thiện chọn thêm vào, tạo nên sự chuyên nghiệp, đáp ứng các nhu cầu in ấn cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

Lưu ý: Giải thưởng BLI chỉ áp dụng cho IM C3000.

Platen Cover PN2000
A cover for the platen glass. No automated feeding to scan and copy documents.

Dimensions (W x D x H): 561 x 497 x 63.8 mm
Weight: 2.3 kg or less
Notes:
Cannot be installed with ARDF DF3110,SPDF DF3120,Small Paper Feeding Unit Type M37,Page Keeper Type M37,ADF Handle Type C
Platen Cover PN2000
ARDF DF3110

Automatic Reversing Document Feeder. Feeds originals one page at a time into a scanner or copier without users having to manually replace each page. 

Capacity: 100 sheets
Dimensions (W x D x H): 565 x 500 x 125 mm
Weight: 8.5 kg or less

Notes:
Cannot be installed with Platen Cover PN2000,SPDF DF3120,Small Paper Feeding Unit Type M37,Page Keeper Type M37
ARDF DF3110
SPDF DF3120

Single-Pass Document Feeder. Feeds originals one page at a time into a scanner or copier without users having to manually replace each page. Captures both sides of the document simultaneously. 

Stack capacity: 220 sheets, 44 sheets when Small Paper Feeding Unit option is installed.
Dimensions (W x D x H): 587 x 520 x 175 mm
Weight: 13.9 or less

Notes:
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
SPDF DF3120
Small Paper Feeding Unit Type M37

Optional unit for SPDF to scan small size paper. Used for scanning bank cheques or application slips.

Stack capacity: 44 sheets
Original size: 76–105 mm x 148–218 mm
Paper weight: 64–128 g/m2
Dimensions (W x D x H): 218 x 173 x 55 mm
Weight: 0.19 kg

Notes:
By choosing this option the SPDF DF3120 will be added to the configuration.
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
Page Keeper Type M37
Supports SPDF as a double feed detection unit preventing more than one page from being scanned at a time.
Notes:
By choosing this option the SPDF DF3120 will be added to the configuration.
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
Paper Feed Unit PB3280
Optional 2-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device.

Capacity: 1,100 (2 x 550) sheets

Paper size: A6–SRA3, 12” x 18”; for SRA3 requires Image Extension Unit SRA3/12.6" Type M19
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 247 mm; 668 x 685 x 247 mm—with Fall Prevention Device
Weight: 23 kg
Power consumption: 21 W

Notes:
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
Paper Feed Unit PB3280
Paper Feed Unit PB3270

Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device. 

Capacity: 550 sheets
Paper size: A6–SRA3, 12" x 18"
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 120 mm
Weight: 13 kg
Power consumption: 19 W

Notes:
By choosing this option the Caster Table Type M3 will be added to the configuration.
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3280,LCT RT3040,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Paper Feed Unit PB3270
Caster Table Type M3

Provides a base with casters (wheels) to easily move the device on a floor standing configuration.

Dimensions (W x D x H): 668 x 723 x 76.2 mm—with stabiliser feet; 587 x 616 x 76.2 mm—without stabiliser feet
Weight: 8.23 kg or less

Note: Mainframe feet will be retracted when the caster table is attached, reducing the total configuration height by 5 mm.

Notes:
By choosing this option the Paper Feed Unit PB3270 will be added to the configuration.
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3280,LCT RT3040,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Caster Table Type M3
LCT PB3290

Optional tandem Large Capacity Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 2,000 (2 x 1,000) sheets
Paper size: A4
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 247 mm; 668 x 685 x 247 mm—with Fall Prevention Device
Weight: 22 kg
Power consumption: 15 W

Notes:
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3280,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
LCIT PB3290
LCT RT3040

Optional side Large Capacity Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 1,500 sheets
Paper size: B5–A4
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 340 x 544.5 x 290 mm
Weight: 10.5 kg
Power consumption: 13 W

Notes:
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
One of the following must also be selected: Paper Feed Unit PB3280,LCT PB3290
LCIT RT3040
Banner Paper Guide Tray Type M19

Extension arm to hold long sheets (banners) on the bypass tray to prevent them from sliding and falling on the floor. 

Dimensions (W x D x H): 370 x 250 x 70 mm—tray folded, 370 x 250 x 250 mm—tray expanded
Weight: 942 g

Banner Paper Guide Tray Type M19
1-Bin Tray BN3130
Provides an additional output tray above the standard internal tray, optional bridge unit, optional internal shift tray, or optional internal finisher. Allows a user to separate print and fax output from copy.

Paper capacity: 125 sheets
Dimensions (W x D x H): 444 x 450 x 150 mm 
Weight: 1.4 kg or less
1 Bin Tray BN3130
Internal Shift Tray SH3080

Enables the system to output copies as sets in sequential order. Each time the copies of one set or a job are delivered, the next copy is shifted to separate each set or job.

Capacity: 250 sheets (A4 or smaller), 125 sheets (B4 or larger)
Paper size: 320 mm x 600 mm or smaller; 320 mm x 1,260 mm—configurable in SP Mode
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 420 x 489 x 107 mm; 447 x 489 x 107 mm—with extension tray opened
Weight: 1.4 kg or less
Power consumption: 2 W

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Hybrid Finisher SR3260,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Shift Tray SH3080
Side Tray Type M37

Provides an additional exit point if a finisher is not attached.

Output to internal tray: 250 sheets (A4) or 125 sheets (B4)
Output to left side: 125 sheets
Paper size:
320 x 600 mm or smaller—output to internal tray
320 x 1,260 mm—output to internal tray, configurable in SP Mode
320 x 457.2 mm or smaller—output to left side
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 676 x 549 x 156 mm; 800 x 549 x 156 mm with extended tray
Weight: 4 kg or less
Power consumption: 12 W

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Side Tray Type M37
Internal Finisher SR3250

Provides multi-position stapling and optional hole punching.

Capacity: 500 sheets
Paper size: A6–A3, 12.6” x 17.7”, 12” x 18”, custom size 90–320 x 148–1,260 mm
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 50 sheets
Staple positions: top, bottom, 2 staple
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Optional punch unit PU3070 available
Dimensions (W x D x H): 546 x 523 x 170 mm
Weight: 12.8 kg
Power consumption: 47 W or less; 60 W or less—with punch unit

Note: Paper output tray is attached on left side and can be extended in 3 levels—minimum 131 mm, maximum 305 mm. Optional punch unit will add 33 mm on the left side of the mainframe.

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Side Tray Type M37,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Finisher SR3250
Internal Finisher SR3300 (stapleless)
Provides stapleless finishing up to 5 sheets. Ideal for customers in the food industry and schools that are concerned with binding papers with metal staples.

Capacity: 250 sheets

Paper size: A6–A3, 12.6” x 17.7”, 12” x 18”
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 650 x 515 x 150 mm—with tray extended; 695 x 515 x 150 mm—with end fence extended
Weight: 9.8 kg or less
Power consumption: 30 W or less

Note: Paper output tray is attached on left side and can be extended in 2 levels—minimum 108 mm, maximum 256 mm.

Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3250,Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Bridge Unit BU3090,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Finisher SR3300
Hybrid Finisher SR3260

Offers both staple-free binding up to 5 sheets (10 pages) and conventional stapling to fasten together sheets with staples. Staple-free technology reduces need to restock staples, increases safety, and makes paper recycling easier.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: B6–A3, 12” x 18”, SRA3
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 
2–50 sheets—A4 or smaller
2–30 sheets—B4 or larger
2–5 sheets—stapleless binding
Staple position: Top, bottom, 2 staples
Dimensions (W x D x H): 658 x 620 x 960 mm—with extended tray; 575 x 620 x 960 mm—without extended tray
Weight: 34 kg or less; 38 kg or less—with punch unit
Power consumption: 36 W—with punch unit

Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Booklet Finisher SR3270,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Paper Feed Unit PB3280,LCT PB3290
One of the following must also be selected: Bridge Unit BU3090,Internal Multi-Fold Unit FD3010
Finisher SR3260
Booklet Finisher SR3270

Allows documents to be professionally finished as saddle-stitched booklets. Provides three destinations for output, and offers optional hole punching. Ideal for the production of program guides, instruction sheets, newsletters, and meeting agendas.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: B6–A3,  12” × 18”, SRA3, custom size 90 x 139.7–320 x 600 mm
Paper weight: 52–169 g/m2—proof tray; 52–300 g/m2—shift tray
Staple capacity: 50 sheets
Staple positions: top, bottom, 2 staple, booklet
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Saddle stitch staple: 15 sheets (60-page booklet)
Optional punch unit PU3080 available
Dimensions (W x D x H): 575 x 620 x 960 mm—without extended tray; 646 x 620 x 960 mm—with extended tray
Weight: 43.5 kg or less; 47.5 kg or less—with punch unit
Power consumption: 36 W—with punch unit

Notes:
Cannot be installed with Hybrid Finisher SR3260,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Paper Feed Unit PB3280,LCT PB3290
One of the following must also be selected: Bridge Unit BU3090,Internal Multi-Fold Unit FD3010
Booklet Finisher SR3270
Punch Unit PU3070 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010
Punch Unit PU3070 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010
Punch Unit PU3070 SC
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010
Punch Unit PU3080 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Side Tray Type M37
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Punch Unit PU3080 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 SC,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Side Tray Type M37
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Punch Unit PU3080 SC
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Side Tray Type M37
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Internal Multi-Fold Unit FD3010

Offers four types of single-sheet folding, including Z-fold, half-fold, outer tri-fold, and inner tri-fold within the original footprint as it is installed in the exit tray.

Stack capacity: 20 sheets—with folding; 100 sheets—without folding
Fold types: Z-fold, half-fold, inner tri-fold, outer tri-fold
Paper size: A6–A3, 12.6" x 17.7", 12" x 18"
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 612 x 555 x 184 mm—without extension tray; 724 x 555 x 184 mm—with extension tray
Weight: 15 kg or less
Power consumption: 40 W or less

Notes:
Cannot be installed with Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
Internal Multi-Fold Unit FD3010
Bridge Unit BU3090
Required when a mainframe is configured with an external finisher. Transports pages from the standard exit area into a finisher for inline stapling or hole punching.
Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Finisher SR3250,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Hybrid Finisher SR3260,Booklet Finisher SR3270
Bridge Unit BU3090
PostScript 3 Unit Type M37
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex colour and PDF files.
XPS Direct Print Option Type M37
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
Camera Direct Print Card Type M37
Provides software for optional PictBridge functionality that allows users to plug in a PictBridge-enabled digital camera directly to a printer or MFP.
Notes:
Cannot be installed with Colour Controller E-25C
Colour Controller E-25C
An optional colour controller that improves the quality of printed documents, makes employees more productive, reduces internal printing costs, and saves outsourced printing expenses.
Notes:
Cannot be installed with PostScript 3 Unit Type M37,IEEE 1284 Interface Board Type M19,Optional Counter Interface Unit Type M12,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,Key Counter Bracket Type M3,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37,Camera Direct Print Card Type M37
ADF Handle Type C
Assists seated users or users with arm injuries to open and close an automatic document feeder.
Notes:
One of the following must also be selected: ARDF DF3110,SPDF DF3120
Cannot be installed with Platen Cover PN2000
OCR Unit Type M13
Scans and creates editable text files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
Image Extension Unit SRA3/12.6" Type M19

Allows users to print crop marks for proofing SRA3/12.6" documents.

File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
Notes:
Cannot be installed with Colour Controller E-25C,IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,Device Server Option Type M37
Fax Option Type M37

Enables fax services: 33.6 kbps, approximately 2 second transmission speed, standard JBIG, and standard 320-page memory. 

Includes standard Internet Fax (T.37), LAN fax, IP-Fax (T.38), Fax forwarding to email, and Paperless fax function.

G3 Fax Type M37
Additional G3 line. Up to two units can be installed.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M37 will be added to the configuration.
Fax Connection Unit Type M37
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M37 will be added to the configuration.
Fax Memory Unit Type M19
64 MB additional memory that increases fax memory to 4,800 pages and fax resolution to 400 x 400 dpi.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M37 will be added to the configuration.
IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,Colour Controller E-25C,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

Notes:
Cannot be installed with Colour Controller E-25C
Key Counter Bracket Type M3
4-pin interface for mounting an external key counter to an MFP.
Notes:
Cannot be installed with Colour Controller E-25C
IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37,Colour Controller E-25C,IEEE 1284 Interface Board Type M19
Smart Card Reader Built-in Unit Type M37
A plastic card reader cover that conceals the card reader and its cabling. A card reader is not included.
Notes:
Cannot be installed with NFC Card Reader Type M37,External Keyboard Bracket Type M19
External Keyboard Bracket Type M19
For attaching an external keyboard to the device. 
Notes:
Cannot be installed with Smart Card Reader Built-in Unit Type M37
Device Server Option Type M37
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,IEEE 1284 Interface Board Type M19,Colour Controller E-25C,File Format Converter Type M19
NFC Card Reader Type M37

Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology. It can be used with Ricoh devices that are equipped with the 10.1" Smart Operation Panel that have standard authentication embedded. 

Notes:
Cannot be installed with Smart Card Reader Built-in Unit Type M37
Memory Unit Type M37
Replaces the standard 2 GB RAM for a maximum of 4 GB RAM.
Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 10 Licence
Supports multilingual data without restrictions.

Standard inclusions

 • Màn hình điều khiển thông minh 10.1"
 • In di động
 • Ổ cứng 320 GB
 • PostScript3 giả lập
 • Khay giấy 2x550 tờ
 • Khay tay 100 tờ

Current configuration

IM C3000 / IM C3000LT
587 mm x685 mm x788 mm (W x D x H)
855 kg
Selected Options:
  IM C3000 / IM C3000LT

