IM 600F

IM 600F

IM 600F cung cấp tốc độ in nhanh lên đến 60 trang/phút và cung cấp đầu ra 1.200x1.200 sắc nét. SPDF sức chứa 100 tờ tiểu chuẩn có trang bị cảm biến tránh việc quét nhiều hơn một trang cùng một lúc .

Nó cũng hỗ trợ một loạt các dịch vụ mới nhất của Ricoh như Công nghệ "RICOH Always Current Technology", "RICOH Smart Integration", và "RICOH Intelligent Support", cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng.

IM 600F được trang bị Bảng điều khiển thông minh mới nhất (G2.5) mang lại độ nhạy cảm ứng mượt mà hơn và Màn hình chính được cải tiến. Nó cũng bao gồm PostScript 3 và PDF giả lập (tiêu chuẩn) và các tính năng của bộ điều khiển được cải tiến, cho phép khách hàng tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp một cách chính xác vượt trội.

Các tính năng mới khác là Mopria® và RICOH Smart Device Connector cho phép MFP này đáp ứng các yêu cầu của xu hướng làm việc di động hóa.

Paper Feed Unit PB1160

Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device.

Capacity: 500 sheets
Paper size: B6–A4
Paper weight: 64–120 g/m2
Dimensions (W x D x H) : 380 x 410 x 121 mm
Weight: 4 kg or less

Notes:
By choosing this option the Caster Table Type M40 will be added to the configuration.
Paper Feed Unit PB1160
Caster Table Type M40

Provides a base with casters (wheels) to easily move the device on a floor standing configuration.

Dimensions (W x D x H): 778 x 808 x 64 mm—with stabiliser feet; 380 x 410 x 64 mm—without stabiliser feet
Weight: 11 kg or less

Notes:
By choosing this option the Paper Feed Unit PB1160 will be added to the configuration.
Caster Table Type M40
Fax Connection Unit Type M37
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Fax Memory Unit Type M19
64 MB additional memory that increases fax memory to 4,800 pages and fax resolution to 400 x 400 dpi.
Postscript 3 Unit Type M40
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex colour and PDF files.
XPS Direct Print Option Type M40
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
IPDS Unit Type M40
Genuine Intelligent Printer Data Stream unit for use in AS/400 environments. It provides more accurate interpretation of IPDS data, which means less errors and faster file processing than emulations.
OCR Unit Type M13
Scans and creates editable text files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11 Interface Unit Type M24,IEEE 1284 Interface Board Type M19,Device Server Option Type M37
IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11 Interface Unit Type M24,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
IEEE 802.11 Interface Unit Type M24
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
Device Server Option Type M37
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11 Interface Unit Type M24,File Format Converter Type M19
NFC Card Reader Type M24
Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology. It can be used with Ricoh devices that are equipped with the 10.1" Smart Operation Panel that have standard authentication embedded. 
DataOverwriteSecurity Unit Type M19
Erases the temporary data on the hard disk drive. For customers who require ISO 15408 certification prior to the printer or MFP system being IEEE 2600.1 certified.
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 10 Licence
Supports multilingual data without restrictions.

Standard inclusions

  • 10.1” Smart Operation Panel
  • Mobile printing
  • 320 GB HDD
  • 100-sheet SPDF
  • 500-sheet input tray + 100-sheet bypass tray
  • PostScript3 emulation

Current configuration

IM 600F
480 mm x 539 mm x 644 mm (W x D x H)
29 kg
Selected Options:
    IM 600F

    {"configuratorid":"6889f3aa-126c-42e7-91f2-427f9bd55c31","productid":"d8bf8791-ed57-43c0-93a3-e790382e534c","edpcode":"418464","productdisplayname":"IM 600F","width":480.0,"height":644.0,"depth":539.0,"weight":29.0,"mainframe_imageurl":"-/media/all-regional/images/product-images/office-solutions/printers-and-copiers/printer-black-and-white/im-500-and-p-800-series/configurator/im-550f-and-im-600f/mainframe.png?dmc=0&hash=0E921486E06B1CD469371115D16D2C51","configurator_hash":"2b4795e0-0cdf-4478-ac0b-a08cb3c3f90b","options":{"418475":{"edpcode":"418475","displayname":"Paper Feed Unit PB1160","extras":[1,2,3,4],"width":380.0,"height":120.0,"depth":410.0,"weight":4.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"418476":{"edpcode":"418476","displayname":"Caster Table Type M40","extras":[],"width":778.0,"height":64.0,"depth":808.0,"weight":11.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"418402":{"edpcode":"418402","displayname":"Fax Connection Unit Type M37","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417518":{"edpcode":"417518","displayname":"Fax Memory Unit Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418519":{"edpcode":"418519","displayname":"Postscript 3 Unit Type M40","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418513":{"edpcode":"418513","displayname":"XPS Direct Print Option Type M40","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418516":{"edpcode":"418516","displayname":"IPDS Unit Type M40","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417430":{"edpcode":"417430","displayname":"OCR Unit Type M13","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417508":{"edpcode":"417508","displayname":"File Format Converter Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417596":{"edpcode":"417596","displayname":"IEEE 1284 Interface Board Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"407863":{"edpcode":"407863","displayname":"IEEE 802.11 Interface Unit Type M24","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418399":{"edpcode":"418399","displayname":"Device Server Option Type M37","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"407853":{"edpcode":"407853","displayname":"NFC Card Reader Type M24","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417499":{"edpcode":"417499","displayname":"DataOverwriteSecurity Unit Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417111":{"edpcode":"417111","displayname":"Optional Counter Interface Unit Type M12","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"413009":{"edpcode":"413009","displayname":"Unicode Font Package for SAP 1 Licence","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"413010":{"edpcode":"413010","displayname":"Unicode Font Package for SAP 10 Licence","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false}},"rules":[{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418475"]},"actions":[{"action_name":"RequireOptionAction","affect_to_options":["418476"],"should_validate_after_excute":false,"requires":["418476"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418476"]},"actions":[{"action_name":"RequireOptionAction","affect_to_options":["418475"],"should_validate_after_excute":false,"requires":["418475"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417508"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["407863","417596","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["407863","417596","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417596"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["407863","417508","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["407863","417508","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["407863"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","417508","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","417508","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418399"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","407863","417508"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","407863","417508"]}]}],"affect_group":[["418475","418476"],["418402"],["417518"],["418519"],["418513"],["418516"],["417430"],["417508","407863","417596","418399"],["407853"],["417499"],["417111"],["413009"],["413010"]],"preselect_configs":{},"min_config":{"must_select_at_least_one_option":false,"requires":[],"requireones":[]}}