IM C400F

IM C400F

Dòng máy IM C400F cung cấp bản in sắc nét 1,200 x 1,200 ở tốc độ in 40 trang/phút khi in màu và 43 trang/phút khi in trắng đen. Máy bao gồm một khay giấy SPDF 50 tờ tiêu chuẩn và hỗ trợ thêm đến ba khay giấy tuỳ chọn cho khách hàng trong môi trường làm việc bận rộn.

Máy cũng hỗ trợ một loạt các dịch vụ mới nhất của Ricoh như RICOH Always Current Technology, RICOH Smart Integration, và RICOH Intelligent Support, cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu luôn phát triển của khách hàng.

IM C400F được trang bị bảng điều khiển thông minh mới nhất (Thế hệ 2.5), cung cấp độ nhạy cảm ứng mượt mà và màn hình trang chủ cải tiến. Thiết bị cũng bao gồm PostScript3 và PDF Direct mô phỏng tiêu chuẩn và cải thiện tính năng điều khiển, cho phép khách hàng để sản xuất tài liệu chất lượng chuyên nghiệp mà không mất thêm chi phí.  

Các tính năng đáng chú ý khác là Google Cloud Print, chế độ in chất liệu bóng, và tổng công suất in đầu ra đạt cao hơn 600.000 tờ.  

Paper Feed Unit PB1170

Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device.

Capacity: 550 sheets
Paper size: A5–A4
Paper weight: 60–163 g/m2
Dimensions (W x D x H): 498 x 552 x 150 mm
Weight: 10.7 kg or less
Power consumption: 17 W or less

Notes:
Paper Feed Unit PB1170
Caster Table Type M41

Provides a base with casters (wheels) to easily move the device on a floor standing configuration.

Dimensions (W x D x H): 637 x 660 x 89 mm
Weight: 13 kg

Caster Table Type M41
1-Bin Tray BN1040

Collects output from a device and usually fits inside the face-down output tray.

Capacity: 100 sheets
Paper size: A5–A4 
Paper weight: 60–163 g/m2
Dimensions (W x D x H): 554 x 482 x 138.5 mm
Weight: 3 kg or less
Power consumption: 1 W or less

Fax Connection Unit Type M41
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Camera Direct Print Card Type M37
Provides software for optional PictBridge functionality that allows users to plug in a PictBridge-enabled digital camera directly to a printer or MFP.
XPS Direct Print Option Type M41
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
PostScript 3 Unit Type M41
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex colour and PDF files.
OCR Unit Type M13
Scans and creates editable text files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,Device Server Option Type M37
IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
Device Server Option Type M37
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,File Format Converter Type M19
DataOverwriteSecurity Unit Type M19
Erases the temporary data on the hard disk drive. For customers who require ISO 15408 certification prior to the printer or MFP system being IEEE 2600.1 certified.
NFC Card Reader Type M13
Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology. It can be used with Ricoh devices that are equipped with the 10.1" Smart Operation Panel that have standard authentication embedded. 
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 10 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 100 Licence
Supports multilingual data without restrictions.

Standard inclusions

  • Màn hình điều khiển thông minh 10.1"
  • 320 GB HDD
  • 2 GB RAM
  • Khay SPDF 50 tờ
  • Khay giấy 550 tờ
  • Khay giấy tay 100 tờ

Current configuration

IM C400F
498 mm x 561 mm x 590 mm (W x D x H)
50 kg
Selected Options:
    IM C400F

    {"configuratorid":"d23cff69-1612-453a-bd36-33ea80cb6c73","productid":"ebc6113c-9d62-4c23-bea5-7905c6432108","edpcode":"418567","productdisplayname":"IM C400F","width":498.0,"height":590.0,"depth":561.0,"weight":50.0,"mainframe_imageurl":"-/media/all-regional/images/product-images/office-solutions/printers-and-copiers/mfp-colour/im-c300-and-im-c400f/configurator/mainframe-im-400f.png?dmc=0&hash=B3C73FCC592E3404DD53957A9B54071F","configurator_hash":"3ab327bc-301c-4915-9a4a-69b89ed20290","options":{"418583":{"edpcode":"418583","displayname":" Paper Feed Unit PB1170","extras":[1,2,3],"width":498.0,"height":150.0,"depth":552.0,"weight":107.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"418216":{"edpcode":"418216","displayname":" Caster Table Type M41","extras":[],"width":637.0,"height":89.0,"depth":660.0,"weight":13.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"418584":{"edpcode":"418584","displayname":" 1-Bin Tray BN1040","extras":[],"width":554.0,"height":1385.0,"depth":482.0,"weight":3.0,"show_image":true,"hide_until_required":false},"418582":{"edpcode":"418582","displayname":" Fax Connection Unit Type M41","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418409":{"edpcode":"418409","displayname":"Camera Direct Print Card Type M37","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418578":{"edpcode":"418578","displayname":" XPS Direct Print Option Type M41","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418581":{"edpcode":"418581","displayname":" PostScript 3 Unit Type M41","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417430":{"edpcode":"417430","displayname":"OCR Unit Type M13","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417508":{"edpcode":"417508","displayname":"File Format Converter Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417596":{"edpcode":"417596","displayname":"IEEE 1284 Interface Board Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417493":{"edpcode":"417493","displayname":"IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"418399":{"edpcode":"418399","displayname":"Device Server Option Type M37","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417499":{"edpcode":"417499","displayname":"DataOverwriteSecurity Unit Type M19","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417412":{"edpcode":"417412","displayname":"NFC Card Reader Type M13","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"417111":{"edpcode":"417111","displayname":"Optional Counter Interface Unit Type M12","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"413009":{"edpcode":"413009","displayname":"Unicode Font Package for SAP 1 Licence","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"413010":{"edpcode":"413010","displayname":"Unicode Font Package for SAP 10 Licence","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false},"413011":{"edpcode":"413011","displayname":"Unicode Font Package for SAP 100 Licence","extras":[],"width":0.0,"height":0.0,"depth":0.0,"weight":0.0,"show_image":false,"hide_until_required":false}},"rules":[{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417508"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","417493","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","417493","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417596"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417493","417508","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417493","417508","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["417493"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","417508","418399"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","417508","418399"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418399"]},"actions":[{"action_name":"ExcludeOptionAction","affect_to_options":["417596","417493","417508"],"should_validate_after_excute":false,"excludes":["417596","417493","417508"]}]},{"condition":{"condition_name":"TrueCondition","trigger_options":["418583"]},"actions":[{"action_name":"LimitQuantityOptionAction","affect_to_options":["418583"],"should_validate_after_excute":false,"limit_quantity":3,"limit_for_options":["418583"]}]},{"condition":{"condition_name":"QuantityCondition","trigger_options":["418583"],"compare_quantity":3,"comparer":"Equal"},"actions":[{"action_name":"RequireOptionAction","affect_to_options":["418216"],"should_validate_after_excute":false,"requires":["418216"]}]}],"affect_group":[["418583","418216"],["418584"],["418582"],["418409"],["418578"],["418581"],["417430"],["417508","417596","417493","418399"],["417499"],["417412"],["417111"],["413009"],["413010"],["413011"]],"preselect_configs":{},"min_config":{"must_select_at_least_one_option":false,"requires":[],"requireones":[]}}