IM 3000

IM 3000

Máy IM 3000 là thiết bị in ấn đa năng thông minh đi kèm một loạt các tính năng vượt trội giúp đem lại các giá trị mới liên tục cho khách hàng.

Máy được trợ năng vận hành bởi bộ điều khiển GWNX mới nhất đem lại các tính năng nâng cao cùng một số cải thiện so với dòng máy trước. Các điểm cải thiện này bao gồm: tốc độ scan hai mặt nhanh hơn qua khay SPDF, chế độ ưu tiên tốc độ in, cải thiện chất lượng bản scan PDF nén cao cũng như bảo mật được nâng cấp.

Ngoài ra, máy IM 3000 đi kèm bảng điều khiển 10.1 thế hệ mới nhất - trực quan hơn, thân thiện với người dùng hơn, cảm biến chạm phản ứng tốt hơn.

Máy MFP cũng hỗ trợ một loạt các phụ kiện tuỳ chọn dành riêng cho các quy trình xử lý công việc đặc biệt, bao gồm khay giấy cỡ nhỏ và bộ nhận diện giấy chưa tách rời cho khay SPDF.

Cuối cùng, máy có thể được cấu hình với các lựa chọn cho đầu ra thành phẩm in ấn bao gồm lựa chọn các bộ bấm ghim gắn trong hoặc bộ gấp nhiều lần nhằm tạo ra các tài liệu có hình thức chuyên nghiệp mà không cần tốn thêm diện tích sàn sử dụng.

ARDF DF3110

Automatic Reversing Document Feeder. Feeds originals one page at a time into a scanner or copier without users having to manually replace each page. 

Capacity: 100 sheets
Dimensions (W x D x H): 565 x 500 x 125 mm
Weight: 8.5 kg or less

Notes:
Cannot be installed with SPDF DF3130,Platen Cover PN2000,Small Paper Feeding Unit Type M37,Page Keeper Type M37
ARDF DF3110
SPDF DF3130

Single-Pass Document Feeder. Feeds originals one page at a time into a scanner or copier without users having to manually replace each page. Captures both sides of the document simultaneously. 

Stack capacity: 220 sheets, 44 sheets when Small Paper Feeding Unit option is installed.
Dimensions (W x D x H): 587 x 520 x 175 mm
Weight: 13.9 or less

Notes:
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
SPDF DF3120
Platen Cover PN2000
A cover for the platen glass. No automated feeding to scan and copy documents.

Dimensions (W x D x H): 561 x 497 x 63.8 mm
Weight: 2.3 kg or less
Notes:
Cannot be installed with ARDF DF3110,SPDF DF3130,Small Paper Feeding Unit Type M37,Page Keeper Type M37,ADF Handle Type C
Platen Cover PN2000
Small Paper Feeding Unit Type M37

Optional unit for SPDF to scan small size paper. Used for scanning bank cheques or application slips.

Stack capacity: 44 sheets
Original size: 76–105 mm x 148–218 mm
Paper weight: 64–128 g/m2
Dimensions (W x D x H): 218 x 173 x 55 mm
Weight: 0.19 kg

Notes:
By choosing this option the SPDF DF3130 will be added to the configuration.
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
Page Keeper Type M37
Supports SPDF as a double feed detection unit preventing more than one page from being scanned at a time.
Notes:
By choosing this option the SPDF DF3130 will be added to the configuration.
Cannot be installed with ARDF DF3110,Platen Cover PN2000
Paper Feed Unit PB3300

Optional 2-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device. 

Capacity: 1,100 (2 x 550) sheets
Paper size: A6–SRA3, 12" x 18"
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 247 mm; 668 x 685 x 247 mm—with Fall Prevention Device
Weight: 23 kg
Power consumption: 21 W

Notes:
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
Paper Feed Unit PB3300
Paper Feed Unit PB3270

Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device. 

Capacity: 550 sheets
Paper size: A6–SRA3, 12" x 18"
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 120 mm
Weight: 13 kg
Power consumption: 19 W

Notes:
By choosing this option the Caster Table Type M3 will be added to the configuration.
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3300,LCT RT3040,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Paper Feed Unit PB3270
Caster Table Type M3

Provides a base with casters (wheels) to easily move the device on a floor standing configuration.

Dimensions (W x D x H): 668 x 723 x 76.2 mm—with stabiliser feet; 587 x 616 x 76.2 mm—without stabiliser feet
Weight: 8.23 kg or less

Note: Mainframe feet will be retracted when the caster table is attached, reducing the total configuration height by 5 mm.

Notes:
By choosing this option the Paper Feed Unit PB3270 will be added to the configuration.
Cannot be installed with LCT PB3290,Paper Feed Unit PB3300,LCT RT3040,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Caster Table Type M3
LCT PB3290

Optional tandem Large Capacity Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 2,000 (2 x 1,000) sheets
Paper size: A4
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 247 mm; 668 x 685 x 247 mm—with Fall Prevention Device
Weight: 22 kg
Power consumption: 15 W

Notes:
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3300,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
LCT PB3290
LCT RT3040

Optional side Large Capacity Tray significantly increasing the capacity of the device.

Capacity: 1,500 sheets
Paper size: B5–A4
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 340 x 544.5 x 290 mm
Weight: 10.5 kg
Power consumption: 13 W

Notes:
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3
One of the following must also be selected: Paper Feed Unit PB3300,LCT PB3290
LCT RT3040
1-Bin Tray BN3130
Provides an additional output tray above the standard internal tray, optional bridge unit, optional internal shift tray, or optional internal finisher. Allows a user to separate print and fax output from copy.

Paper capacity: 125 sheets
Dimensions (W x D x H): 444 x 450 x 150 mm 
Weight: 1.4 kg or less
1-Bin Tray BN3130
Internal Shift Tray SH3080

Enables the system to output copies as sets in sequential order. Each time the copies of one set or a job are delivered, the next copy is shifted to separate each set or job.

Capacity: 250 sheets (A4 or smaller), 125 sheets (B4 or larger)
Paper size: 320 mm x 600 mm or smaller; 320 mm x 1,260 mm—configurable in SP Mode
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 420 x 489 x 107 mm; 447 x 489 x 107 mm—with extension tray opened
Weight: 1.4 kg or less
Power consumption: 2 W

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Finisher SR3250,Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Finisher SR3300
Side Tray Type M37

Provides an additional exit point if a finisher is not attached.

Output to internal tray: 250 sheets (A4) or 125 sheets (B4)
Output to left side: 125 sheets
Paper size:
320 x 600 mm or smaller—output to internal tray
320 x 1,260 mm—output to internal tray, configurable in SP Mode
320 x 457.2 mm or smaller—output to left side
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 676 x 549 x 156 mm; 800 x 549 x 156 mm with extended tray
Weight: 4 kg or less
Power consumption: 12 W

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Side Tray Type M37
Internal Finisher SR3250

Provides multi-position stapling and optional hole punching.

Capacity: 500 sheets
Paper size: A6–A3, 12.6” x 17.7”, 12” x 18”, custom size 90–320 x 148–1,260 mm
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 50 sheets
Staple positions: top, bottom, 2 staple
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Optional punch unit PU3070 available
Dimensions (W x D x H): 546 x 523 x 170 mm
Weight: 12.8 kg
Power consumption: 47 W or less; 60 W or less—with punch unit

Note: Paper output tray is attached on left side and can be extended in 3 levels—minimum 131 mm, maximum 305 mm. Optional punch unit will add 33 mm on the left side of the mainframe.

Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Side Tray Type M37,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Finisher SR3250
Internal Finisher SR3300 (stapleless)
Provides stapleless finishing up to 5 sheets. Ideal for customers in the food industry and schools that are concerned with binding papers with metal staples.

Capacity: 250 sheets

Paper size: A6–A3, 12.6” x 17.7”, 12” x 18”
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 650 x 515 x 150 mm—with tray extended; 695 x 515 x 150 mm—with end fence extended
Weight: 9.8 kg or less
Power consumption: 30 W or less

Note: Paper output tray is attached on left side and can be extended in 2 levels—minimum 108 mm, maximum 256 mm.

Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3250,Internal Shift Tray SH3080,Bridge Unit BU3090,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Side Tray Type M37,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC
Internal Finisher SR3300
Hybrid Finisher SR3260

Offers both staple-free binding up to 5 sheets (10 pages) and conventional stapling to fasten together sheets with staples. Staple-free technology reduces need to restock staples, increases safety, and makes paper recycling easier.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: B6–A3, 12” x 18”, SRA3
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 
2–50 sheets—A4 or smaller
2–30 sheets—B4 or larger
2–5 sheets—stapleless binding
Staple position: Top, bottom, 2 staples
Dimensions (W x D x H): 658 x 620 x 960 mm—with extended tray; 575 x 620 x 960 mm—without extended tray
Weight: 34 kg or less; 38 kg or less—with punch unit
Power consumption: 36 W—with punch unit

Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Booklet Finisher SR3270,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Bridge Unit BU3090 and Paper Feed Unit PB3300,Bridge Unit BU3090 and LCT PB3290,Internal Multi-Fold Unit FD3010 and Paper Feed Unit PB3300,Internal Multi-Fold Unit FD3010 and LCT PB3290
Finisher SR3260
Booklet Finisher SR3270

Allows documents to be professionally finished as saddle-stitched booklets. Provides three destinations for output, and offers optional hole punching. Ideal for the production of program guides, instruction sheets, newsletters, and meeting agendas.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: B6–A3,  12” × 18”, SRA3, custom size 90 x 139.7–320 x 600 mm
Paper weight: 52–169 g/m2—proof tray; 52–300 g/m2—shift tray
Staple capacity: 50 sheets
Staple positions: top, bottom, 2 staple, booklet
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Saddle stitch staple: 15 sheets (60-page booklet)
Optional punch unit PU3080 available
Dimensions (W x D x H): 575 x 620 x 960 mm—without extended tray; 646 x 620 x 960 mm—with extended tray
Weight: 43.5 kg or less; 47.5 kg or less—with punch unit
Power consumption: 36 W—with punch unit

Notes:
Cannot be installed with Hybrid Finisher SR3260,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Bridge Unit BU3090 and Paper Feed Unit PB3300,Bridge Unit BU3090 and LCT PB3290,Internal Multi-Fold Unit FD3010 and Paper Feed Unit PB3300,Internal Multi-Fold Unit FD3010 and LCT PB3290
Booklet Finisher SR3270
Punch Unit PU3070 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
Punch Unit PU3070 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
Punch Unit PU3070 SC
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3250 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260,Internal Shift Tray SH3080,Bridge Unit BU3090,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
Punch Unit PU3080 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 SC,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Side Tray Type M37,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Punch Unit PU3080 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 SC,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Side Tray Type M37,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Punch Unit PU3080 SC
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 4-hole punching of pages.
Notes:
Cannot be installed with Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC,Punch Unit PU3080 NA,Punch Unit PU3080 EU,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Internal Shift Tray SH3080,Internal Finisher SR3250,Side Tray Type M37,Internal Finisher SR3300 (stapleless)
One of the following must also be selected: Booklet Finisher SR3270,Hybrid Finisher SR3260
Internal Multi-Fold Unit FD3010

Offers four types of single-sheet folding, including Z-fold, half-fold, outer tri-fold, and inner tri-fold within the original footprint as it is installed in the exit tray.

Stack capacity: 20 sheets—with folding; 100 sheets—without folding
Fold types: Z-fold, half-fold, inner tri-fold, outer tri-fold
Paper size: A6–A3, 12.6" x 17.7", 12" x 18"
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 612 x 555 x 184 mm—without extension tray; 724 x 555 x 184 mm—with extension tray
Weight: 15 kg or less
Power consumption: 40 W or less

Notes:
Cannot be installed with Bridge Unit BU3090,Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
Internal Multi Fold Unit FD3010
Bridge Unit BU3090
Required when a mainframe is configured with an external finisher. Transports pages from the standard exit area into a finisher for inline stapling or hole punching.
Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3250,Internal Finisher SR3300 (stapleless),Internal Shift Tray SH3080,Side Tray Type M37,Internal Multi-Fold Unit FD3010,Paper Feed Unit PB3270,Caster Table Type M3,Punch Unit PU3070 NA,Punch Unit PU3070 EU,Punch Unit PU3070 SC
One of the following must also be selected: Hybrid Finisher SR3260,Booklet Finisher SR3270
Bridge Unit BU3090
Fax Option Type M45

Enables fax services: 33.6 kbps, approximately 2 second transmission speed, standard JBIG, and standard 320-page memory. 

Includes standard Internet Fax (T.37), LAN fax, IP-Fax (T.38), Fax forwarding to email, and Paperless fax function.

G3 Interface Unit Type M45
 Additional G3 line.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M45 will be added to the configuration.
Fax Connection Unit Type M45
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M45 will be added to the configuration.
Fax Memory Unit Type M19
64 MB additional memory that increases fax memory to 4,800 pages and fax resolution to 400 x 400 dpi.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M45 will be added to the configuration.
PostScript3 Unit Type M45
Genuine Adobe PostScript 3 printer driver. Recommended for printing more complex documents.
XPS Direct Print Option Type M45
Allows users to print XPS format directly from the printer, without using an XPS-based driver.
OCR Unit Type M13
Scans and creates editable text files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,Device Server Option Type M37
ADF Handle Type C
Assists seated users or users with arm injuries to open and close an automatic document feeder.
Notes:
One of the following must also be selected: ARDF DF3110,SPDF DF3130
Cannot be installed with Platen Cover PN2000
IPDS Unit Type M45
Genuine Intelligent Printer Data Stream unit for use in AS/400 environments. It provides more accurate interpretation of IPDS data, which means less errors and faster file processing than emulations.
IEEE 1284 Interface Board Type M19
Allows users of older PC technology to connect to the latest printers and MFPs and access advanced printing features.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37
DataOverwriteSecurity Unit Type M19
Erases the temporary data on the hard disk drive. For customers who require ISO 15408 certification prior to the printer or MFP system being IEEE 2600.1 certified.
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

Key Counter Bracket Type M3
4-pin interface for mounting an external key counter to an MFP.
IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Notes:
Cannot be installed with File Format Converter Type M19,Device Server Option Type M37,IEEE 1284 Interface Board Type M19
Smart Card Reader Built-in Unit Type M45
A plastic card reader cover that conceals the card reader and its cabling. A card reader is not included.
Notes:
Cannot be installed with NFC Card Reader Type M45,External Keyboard Bracket Type M19
External Keyboard Bracket Type M19
For attaching an external keyboard to the device. 
Notes:
Cannot be installed with NFC Card Reader Type M45,Smart Card Reader Built-in Unit Type M45
Device Server Option Type M37
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with IEEE 1284 Interface Board Type M19,IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19,File Format Converter Type M19
NFC Card Reader Type M45
Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology. It can be used with Ricoh devices that are equipped with the 10.1" Smart Operation Panel that have standard authentication embedded. 
Notes:
Cannot be installed with Smart Card Reader Built-in Unit Type M45,External Keyboard Bracket Type M19
Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Unicode Font Package for SAP 10 Licence
Supports multilingual data without restrictions.

Standard inclusions

  • 10.1" Bảng điều khiển thông minh
  • Ổ cứng - 320 GB
  • In di động
  • PostScript3 giả lập
  • Khay giấy 2 x 550-tờ
  • Khay tay 100-tờ

Current configuration

IM 3000
587 mm x673 mm x788 mm (W x D x H)
625 kg
Selected Options:
    IM 3000

