IM C2010

IM C2010

IM C2010 là một MFP thông minh cung cấp các tính năng để đáp ứng các nhu cầu mới về nơi làm việc được kích hoạt bằng kỹ thuật số, các thách thức về bảo mật và tuân thủ, cũng như tăng cường tập trung kinh doanh vào tính bền vững của môi trường.

 • Hỗ trợ các quy trình công việc kỹ thuật số tích hợp
 • Tính năng bảo mật mới nhất
 • Luôn cập nhật với Công nghệ luôn cập nhật của RICOH
 • Tiết kiệm chi phí bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng
 • Máy tính lớn bên ngoài sử dụng 50% vật liệu tái chế sau tiêu dùng

IM C2010 được trang bị thế hệ mới nhất 10.1” Bảng điều khiển thông minh cung cấp khả năng phản hồi được cải thiện với công nghệ bảng điều khiển cảm ứng điện dung. Nó cũng đi kèm với nhiều bộ nhớ hơn và chạy trên hệ điều hành Android 10 cập nhật với các tính năng bảo mật nâng cao.

Máy đa chức năng cũng hỗ trợ nhiều loại phụ kiện tùy chọn, bao gồm các tùy chọn đầu vào và hoàn thiện giấy, cho phép khách hàng tạo ra kết quả nhanh chóng, chuyên nghiệp. 

 

Paper Feed Unit PB3310
Optional 1-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device. 

Capacity: 550 sheets
Paper size: SRA3 (12.6” x 17.7”), 12” x 18” / DLT SEF–A6 SEF
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 120 mm
Weight: 12 kg
Power consumption: 19 W
Notes:
By choosing this option the Caster Table Type M52 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3340,Booklet Finisher SR3330,Bridge Unit BU3100,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Paper Feed Unit PB3310
Paper Feed Unit PB3340
Optional 2-tray paper feed unit that increases the paper capacity of the device.

Capacity: 1,100 (2 x 550) sheets
Paper size: SRA3 (12.6” x 17.7”), 12” x 18” / DLT SEF–A6 SEF
Paper weight: 60–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 587 x 685 x 247 mm; 587 x 755 x 247 mm—with tray extended
Weight: 23 kg
Power consumption: 21 W
Notes:
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3310,Caster Table Type M52
 Paper Feed Unit PB3320 and PB3340
Caster Table Type M52
Provides a base with casters (wheels) to easily move the device on a floor standing configuration.

Dimensions (W x D x H): 668 x 723 x 76 mm
Weight: 8.3 kg
Notes:
By choosing this option the Paper Feed Unit PB3310 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Paper Feed Unit PB3340,Booklet Finisher SR3330,Bridge Unit BU3100,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Caster Table Type M52
Banner Paper Guide Tray Type M52
Extension arm to hold long sheets (banners) on the bypass tray to prevent them from sliding and falling on the floor. 
Side Tray Type M52
Provides an additional exit point if a finisher is not attached.

Output to internal tray: 250 sheets (A4) or 125 sheets (B4)
Output to left side: 125 sheets
Paper size:
Width: 90–320 mm, Length: 148–600 mm—output to internal tray
Width: 90–320 mm, Length: 148–457.2 mm—output to left side
320 x 1,260 mm—output to left side, configurable in SP Mode
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 800 x 549 x 156 mm
Weight: 4 kg
Power consumption: 12 W
Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3330,Internal Finisher SR3310,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Bridge Unit BU3100,Internal Shift Tray SH3090,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Side Tray Type M52
Internal Shift Tray SH3090
Enables the system to output copies as sets in sequential order. Each time the copies of one set or a job are delivered, the next copy is shifted to separate each set or job.

Capacity: 250 sheets (A4 or smaller), 125 sheets (B4 or larger)
Paper size: 320 mm x 600 mm or smaller; 320 mm x 1,260 mm—configurable in SP Mode
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 420 x 489 x 107 mm
Weight: 1.4 kg
Power consumption: 2 W
Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3330,Internal Finisher SR3310,Bridge Unit BU3100,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Side Tray Type M52,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Internal Shift Tray SH3090
Bridge Unit BU3100

Required when a mainframe is configured with an external finisher. Transports pages from the standard exit area into a finisher for inline stapling or hole punching.

Dimensions (W x D x H): 412 x 466 x 143 mm
Weight: 3.4 kg
Power consumption: 12 W

Notes:
By choosing this option the Booklet Finisher SR3330 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Internal Finisher SR3310,Internal Shift Tray SH3090,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Side Tray Type M52,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Paper Feed Unit PB3310,Caster Table Type M52,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA
Bridge Unit BU3100
1-Bin Tray BN3140
Provides an additional output tray above the standard internal tray, optional bridge unit, optional internal shift tray, or optional internal finisher. Allows a user to separate print and fax output from copy.

Paper capacity: 125 sheets
Dimensions (W x D x H): 444 x 450 x 150 mm 
Weight: 1.4 kg
1-Bin Tray BN3140
Internal Finisher SR3310
Provides multi-position stapling and optional hole punching.

Capacity: 500 sheets
Paper size: A3–A6, B4–B6, 12.6” x 17.7”, 12” x 18”, custom size 90–320 mm x 148–1,260 mm
Paper weight: 52–300 g/m2
Staple capacity: 30 sheets—A3, B4; 50-sheets—other sizes not listed
Staple positions: top, bottom, 2 staple
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Optional punch unit available
Dimensions (W x D x H): 546 x 523 x 170 mm
Weight: 12.8 kg
Power consumption: 47 W or less; 60 W or less—with punch unit
Notes:
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3330,Bridge Unit BU3100,Internal Shift Tray SH3090,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Side Tray Type M52,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Internal Finisher SR3310
Internal Finisher SR3360 (stapleless)
Provides stapleless finishing up to 5 sheets. Ideal for customers in the food industry and schools that are concerned with binding papers with metal staples.

Capacity: 250 sheets
Paper size: A3–A5 SEF, B6 SEF, A6 SEF, 12” x 18”, HLT–DLT SEF, SRA3, 13” x 19.2”
Paper weight: 52–300 g/m2
Dimensions (W x D x H): 435 x 515 x 150 mm; 650 x 515 x 150 mm—with tray extended
Weight: 9.8 kg
Power consumption: 30 W
Notes:
Cannot be installed with Internal Finisher SR3310,Internal Shift Tray SH3090,Side Tray Type M52,Bridge Unit BU3100,Booklet Finisher SR3330,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Internal Finisher SR3360
Internal Multi-Fold Unit FD3020
Offers four types of single-sheet folding within the original footprint as it is installed in the exit tray.

Fold types: Z-fold, half-fold, letter fold-in, and letter fold-out
Paper size: A3, B4, A4, B5, DLT, LG, LT, 8K, 8.5” x 13.4” (Oficio), 12”x 18”, 12.6” x 17.7” (SRA3)
Paper weight: 52–220 g/m2
Dimensions (W x D x H): 612 x 555 x 184 mm—without extended tray; 714 x 555 x 242 mm—with tray extended
Weight: 16 kg
Power consumption: 40 W
Notes:
Cannot be installed with Bridge Unit BU3100,Internal Shift Tray SH3090,Internal Finisher SR3310,Side Tray Type M52,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA,Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Internal Multi-Fold Unit FD3020
Booklet Finisher SR3330
Allows documents to be professionally finished as saddle-stitched booklets. Ideal for the production of program guides, instruction sheets, newsletters, and meeting agendas. Offers optional hole punching.

Capacity: 1,000 sheets
Paper size: A3–A5 SEF,B6 SEF, A6 SEF, 12” × 18”, HLT—DLT SEF, SRA3, 13” x 19.2”, custom paper size—90 x 139.7–330.2 x 487.7 mm
Paper weight: 52–169 g/m2—proof tray; 52–300 g/m2—shift tray
Staple capacity: 2–50 sheets
Staple positions: top, bottom, 2 spots
Staple paper weight: 52-105 g/m2
Optional punch unit PU3080 available
Dimensions (W x D x H): 575 x 620 x 960 mm—without extended tray; 660 x 620 x 960 mm—with extended tray
Weight: 43.5 kg
Power consumption: 35.4 W
Notes:
By choosing this option the Paper Feed Unit PB3340 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Internal Finisher SR3310,Internal Shift Tray SH3090,Caster Table Type M52,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Side Tray Type M52,Paper Feed Unit PB3310,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA
One of the following must also be selected: Bridge Unit BU3100,Internal Multi-Fold Unit FD3020
Booklet Finisher SR3330
Punch Unit PU3100 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3310 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3330,Bridge Unit BU3100,Internal Shift Tray SH3090,Side Tray Type M52,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Punch Unit PU3100 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Internal Finisher SR3310 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Booklet Finisher SR3330,Bridge Unit BU3100,Internal Shift Tray SH3090,Side Tray Type M52,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Punch Unit PU3080 EU,Punch Unit PU3080 NA
Punch Unit PU3080 EU
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 4-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Booklet Finisher SR3330 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Internal Finisher SR3310,Internal Shift Tray SH3090,Caster Table Type M52,Side Tray Type M52,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Paper Feed Unit PB3310,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA
Punch Unit PU3080 NA
Installed in a finisher of an MFP to enable automatic 2-hole or 3-hole punching of pages.
Notes:
By choosing this option the Booklet Finisher SR3330 will be added to the configuration.
Cannot be installed with Internal Finisher SR3310,Internal Shift Tray SH3090,Caster Table Type M52,Side Tray Type M52,Internal Multi-Fold Unit FD3020,Internal Finisher SR3360 (stapleless),Paper Feed Unit PB3310,Punch Unit PU3100 EU,Punch Unit PU3100 NA
ADF Handle Type C
Assists seated users or users with arm injuries to open and close an automatic document feeder.
Image Extension Unit SRA3/12.6" Type M19

Allows users to print crop marks for proofing SRA3/12.6" documents.

File Format Converter Type M19
Allows users to save copy and print jobs stored on the document server to a computer.
Notes:
Cannot be installed with Device Server Option Type M52
OCR Unit Type M52
Scans and creates editable text files from hardcopy originals via Optical Character Recognition. Enables the creation of searchable PDF documents at the MFP.
PostScript3 Unit Type M52

Genuine Adobe® PostScript®3™. Recommended for printing more complex colour and PDF files.

This option is available for customers who require True Adobe® workflows like Photoshop®, Illustrator® and PDF/X as well as additional font support. When enabled on the MFP, the standard PostScript3 Emulation and PDF Direct Emulation will be disabled.

Fax Option Type M52
Enables fax services: 33.6 kbps, approximately 2 second transmission speed, standard JBIG, and standard 320-page memory. 

Includes standard Internet Fax (T.37), LAN fax, IP-Fax (T.38), Fax forwarding to email, and Paperless fax function.
Fax Connection Unit Type M52
Enables users to send and receive faxes on a sub-MFP via a fax-enabled main MFP. This option has to be installed in both the main MFP and sub-MFP(s) needing remote fax. Supports max 6 sub-connections.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M52 will be added to the configuration.
Fax Interface Unit Type M52
Additional G3 fax line. Up to two units can be installed.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M52 will be added to the configuration.
Fax Memory Unit Type M52
Additional memory that increases fax memory to 4,800 pages and fax resolution to 400 x 400 dpi.
Notes:
By choosing this option the Fax Option Type M52 will be added to the configuration.
Enhanced Security SSD Option Type M52 256GB
Optional SSD with enhanced security features to increase document storage capacity.
Notes:
Cannot be installed with SSD Option Type M52 1TB,HDD Option Type M52 320 GB
SSD Option Type M52 1TB
Optional SSD to increase document storage capacity. 
Notes:
Cannot be installed with Enhanced Security SSD Option Type M52 256GB,HDD Option Type M52 320 GB
HDD Option Type M52 320 GB
This optional HDD is required to comply with Common Criteria Certification IEEE2600.2. Standard SSD complies with Common Criteria Certification PP HCD v1.0. This option replaces the standard 256 GB SSD.
Notes:
Cannot be installed with SSD Option Type M52 1TB,Enhanced Security SSD Option Type M52 256GB
Card Reader Cover Type M52
For use with third party card reader solutions. The Card Reader Cover slots into the right-hand side of the Smart Operation Panel. A card reader is not included. Not all card readers may be supported. 
Device Server Option Type M52
An interface board used to add an extra Ethernet port to the device. Once installed, users can connect two Ethernet cables simultaneously—one to the device's Gigabit Ethernet port and one to the Gigabit Ethernet port of USB Device Server Option.
Notes:
Cannot be installed with File Format Converter Type M19
NFC Card Reader Type M52
Ricoh card reader that supports authentication via Near Field Communication (NFC) technology.
Notes:
Cannot be installed with Card Reader Cover Type M52
Optional Counter Interface Unit Type M12

Used with external third party counting devices for accounting and charge-back purposes.

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Interface Unit Type M52
Enables WiFi connectivity and wireless printing.
Unicode Font Package for SAP 1 Licence
Supports multilingual data without restrictions.
Toner Bottle Lock Type M52
A physical locking mechanism that prevents the toner bottles from being removed before they are empty to minimise wastage.
RICOH Antimicrobial Screen Protector Type B

A protective sheet with antimicrobial properties for Ricoh devices equipped with a 10.1-inch Smart Operation Panel version G2.5 (full flat type). 

The screen protector works by generating silver ion (Ag+) from the sheet surface which then connects with bacterial enzymes, blocking replication and destroying the harmful cells.

The antimicrobial effect is ISO 22196-certified under the Society of Industrial Technology for Antimicrobial Articles (SIAA).

NOTE: Please check the availability of this option with your local sales company. 

Standard inclusions

 • Bảng điều khiển thông minh 10.1"
 • Bộ nhớ 6GB (RAM)
 • SSD 256GB
 • ARDF 100 tờ
 • Khay tiếp giấy 2 x 550 tờ
 • Khay tay 100 tờ

Current configuration

IM C2010
587 mm x701 mm x913 mm (W x D x H)
897 kg
Selected Options:
  IM C2010

