Quay về Kết quả tìm kiếm

RICOH Automated Data Capture

Giúp chuyển hoá dữ liệu phi cấu trúc trở thành thông tin hoặc dữ liệu có thể sử dụng được.

So với việc thu thập, trích xuất và xử lý dữ liệu thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và nổ lực, giải pháp RICOH Automated Data Capture giúp doanh nghiệp thu thập và trích xuất dữ liệu một cách tự động giúp nâng cao năng suất và giảm thời gian xử lý tài liệu.

Đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu

Người dùng có thể trích xuất dữ liệu dựa trên các dữ liệu đầu vào như hình ảnh hoặc văn bản và gửi dữ liệu đầu ra bằng nhiều phương thức khác nhau như email, trình duyệt web di động hoặc thậm chí Dropbox.

 1. Giảm quy trình thủ công và lỗi dữ liệu
       Giảm các quy trình thủ công bằng cách nhận diện các loại tài liệu khác nhau. Điều này cho phép phần mềm có được thông tin liên quan để gửi dữ liệu có cấu trúc đến đúng cơ sở dữ liệu đám mây đang được sử dụng trong doanh nghiệp của bạn.
 2. Chuyển hóa dữ liệu phi cấu trúc thành dữ liệu có thể sử dụng
      Automated Data Capture hỗ trợ trích xuất thông tin cần thiết từ các dữ liệu phi cấu trúc. Với tính năng này, doanh nghiệp có thể có được thông tin cần thiết mà không cần mất nhiều thời gian để nhập dữ liệu thủ công.
 3. Xử lý dữ liệu hợp lý
       Đầu vào có thể là tài liệu giấy được quét trên MFP hoặc tài liệu điện tử. Khi dữ liệu được nhận dạng và trích xuất, nó sẽ tự động được phân loại và gửi đến hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.
 4. Dễ dàng sử dụng
      Hoạt động dưới dạng dịch vụ, Automated Data Capture xử lý dữ liệu một cách thông minh và linh hoạt hơn. Phần mềm đáp ứng được sự nghiêm ngặt liên quan đến các vấn đề bảo mật CNTT.
Tài về brochure định dạng PDF