Quay về Kết quả tìm kiếm

Kofax® Equitrac®

Giải pháp cho trường học giúp theo dõi chi phí in ấn.

Giám sát và xác định người đăng nhập như sinh viên, nhân viên hoặc khách, từ đó đưa ra chính sách và chi phí in ấn khác nhau. Điều này được thực hiện một khách dễ dàng, bảo mật và hiệu quả.

 • Giải pháp quản lý in ấn và sao chép tài liệu được thiết kế dành riêng cho trường học
 • Thân thiện với môi trường
 • Quản lý thiết bị tập trung
 • Dễ dàng thao tác và in ấn
 • Theo dõi và phân bổ chi phí in ấn thông minh

Dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí

Theo dõi, phân bổ và tiết kiệm tài nguyên khi in ấn, giải pháp Equitrac có thể giám sát và áp dụng chính sách lên hệ thống in, giúp giảm chi phí một cách đáng kể.

Người dùng có thể nhả lệnh in (release) từ bất kỳ máy in nào trong văn phòng. Điều này tạo nên sự tiện lợi trong việc in ấn, đặc biệt khi máy nhận lệnh in có sự cố như hết mực, người dùng không cần phải đặt lại lên in mà có thể in tại máy khác trong cùng hệ thống.


Kofax® Equitrac®

Là giải pháp có thể kiểm soát, tạo nên sự tiện lợi cho việc in ấn. Lệnh in có thể được in ra an toàn từ bất kỳ máy in nào trong văn phòng. Chi phí in ấn sẽ được quản lý tốt hơn với tính năng phân bổ chi phí theo người dùng, phòng ban, ... Cách tính chi phí đa dạng dựa trên các thiết lập như in màu, in hai mặt và một số thiết lập khác. Chuyển hướng lệnh in sang một máy khác phù hợp với tiêu chí in. Lệnh in sẽ được giữ trong danh sách chờ in cho đến khi chủ sở hữu tài liệu xác nhận in ra tại thiết bị. Quản trị viên có thể giám sát và quản lý tập trung tất cả các thiết bị, phân tích và đưa ra báo cáo để xác định và giải quyết các vấn đề đang tồn đọng.

 1. In từ bất kỳ nơi đâu
  Sau khi thực hiện lệnh in, bạn có thể tới bất kỳ máy in nào trong văn phòng để in tài liệu này ra®
 2. Theo dõi chi phí
  Tạo lịch thống kê chi phí in tự động và theo dõi chi phí in dựa trên các thiết lập như in màu, in hai mặt hoặc tạo tờ bướm.
 3. In bảo mật
  Với in bảo mật, tài liệu sẽ chỉ được in ra một khi bạn ở đó và thực thiện thao tác in tài liệu ra từ máy in
 4. Giới thiệu các chính sách in
  Bạn có thể tạo các chính sách dựa trên một vài tiêu chí in, giúp các lệnh in được chuyển đến thiết bị phù hợp, việc này giúp tiết kiệm chi phí in.
 5. Khả Năng Báo Cáo và Thống Kê
  Theo dõi trạng thái và phân tích báo cáo in ấn từ máy, từ đó giúp cải hiện năng suất hoạt động.