Dịch vụ quản lý in ấn

Thông tin chính xác ở đúng nơi, đúng định dạng

Nếu bạn cần sản xuất tài liệu chất lượng cao nhưng in ấn không phải là hoạt động kinh doanh chính của bạn, dịch vụ quản lý in ấn (MPS) của chúng tôi cung cấp các giải pháp được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Dịch vụ quản lý in ấn (MPS) là một phương pháp tiếp cận chuyên dụng, phân tích quy trình làm việc tại doanh nghiệp của bạn để xử lý các loại tài liệu. Chuyển đổi cách bạn quản lý thông tin để tăng năng suất, giảm chi phí và khai thác giá trị từ thông tin của bạn.

Dịch vụ quản lý in ấn được tùy chỉnh cho riêng bạn

Mỗi chương trình MPS đều được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt của bạn. Đánh giá và đo lường thường xuyên để đảm bảo việc cải tiến được thực hiện liên tục.

Phản ứng nhanh và luôn nắm quyền kiểm soát

MPS kiểm soát chi phí trong suốt vòng đời của tài liệu, tránh đầu tư nhiều vốn, và phát triển cơ sở hạ tầng cố định thành các giải pháp đáp ứng tốt hơn.

Ngăn chặn các vấn đề về dịch vụ trở thành vấn đề lớn phải giải quyết trong phòng họp.

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện, quản lý các dịch vụ không phải cốt lõi - bao gồm cả sản xuất bản in - dựa trên các KPI rõ ràng. Bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, trong khi chúng tôi giúp bạn giảm chi phí và tăng hiệu quả.


Mô hình MPS thích ứng

Ricoh image

  

THẤU HIỂU
Khám phá và khẳng định chất lượng tài liệu đầu ra cho doanh nghiệp của bạn

CẢI TIẾN
Đưa ra các khuyến nghị trong tương lai dựa trên các đánh giá và mục tiêu kinh doanh của bạn.

CHUYỂN ĐỔI
Thực hiện kế hoạch hành động đã thống nhất để đạt được lợi ích dự kiến với mức gián đoạn tối thiểu.

QUẢN TRỊ
Theo dõi và quản lý môi trường đã chuyển đổi để đo lường mức tiết kiệm chi phí và thỏa thuận dịch vụ, và xác định các mục tiêu để cải tiến liên tục

TỐI ƯU HÓA
Cung cấp một đầu mối liên hệ duy nhất phục vụ cả doanh nghiệp địa phương và toàn cầu, bao gồm sự liên kết giữa công nghệ, quy trình, dịch vụ và hỗ trợ.

Xuyên suốt quy trình hợp tác, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu doanh nghiệp, dây chuyền làm việc và mục tiêu của bạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu chuyên sâu về cách doanh nghiệp bạn hoạt động, cộng tác và chia sẻ thông tin, cũng như cách bạn làm việc với khách hàng và đối tác của bạn.

Chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu quản lý và nhân viên của doanh nghiệp, vì sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào họ. Và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhóm trong doanh nghiệp để thiết lập các công cụ và thông tin phù hợp với họ.

Khi hợp tác với vai trò đối tác của chúng tôi có nghĩa là:

 • Chúng tôi sẽ hiểu được quy trình kinh doanh của bạn, và cách bạn làm việc.
 • Hiểu rõ những thách thức về thông tin trong công việc hằng ngày của nhân viên trong doanh nghiệp
 • Đảm bảo các giải pháp mà chúng tôi thiết kế và triển khai được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên trong doanh nghiệp và mục tiêu kinh doanh.

Quản lý dự án từ Ricoh có thể làm việc như một phần mở rộng của đội ngũ nhân viên của bạn để giúp ứng dụng thành công các giải pháp được đề xuất. Với sự hiểu biết vững chắc về doanh nghiệp của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp quản lý dự án thực tiễn tốt nhất để đảm bảo rằng chương trình của bạn phát huy được các mục tiêu của nó.

Đội ngũ quản lý dự án giàu kinh nghiệm của chúng tôi ở đây để:

 • Cung cấp cấu trúc tổ chức và quản trị dự án để đảm bảo thành công và xử lý kịp thời các vấn đề và rủi ro
 • Cung cấp một khuôn khổ cải thiện hiệu quả và tạo điều kiện hoàn thành dự án kịp thời
 • Sử dụng một bộ công cụ quản lý dự án quen thuộc chung để đảm bảo việc triển khai trong doanh nghiệp của bạn được đồng bộ
 • Theo dõi, đo lường và thông báo tiến độ về các mốc quan trọng của dự án và các sản phẩm được giao

Phương pháp quản lý dịch vụ của Ricoh dựa trên tiêu chuẩn ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin), tiêu chuẩn này tập trung vào việc điều chỉnh các dịch vụ CNTT phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Sau khi giải pháp của bạn được triển khai, nhân viên quản lý dịch vụ của chúng tôi có thể đảm nhận trách nhiệm hàng ngày đối với chương trình của bạn. Họ sẽ làm việc chặt chẽ với các nhóm nội bộ của bạn để quản trị, đo lường và tối ưu hóa giải pháp của bạn nhằm đảm bảo rằng bạn vẫn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Đội ngũ quản lý dịch vụ của chúng tôi sẽ:

 • Cung cấp một đầu mối liên hệ để báo cáo cho các cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu
 • Thực hiện theo quy trình quản trị tập trung để bạn và các bên liên quan của bạn luôn biết điều gì sẽ xảy ra
 • Đảm bảo rằng các Thỏa thuận dịch vụ luôn được tuân thủ

Chúng tôi cung cấp MPS thông qua phương pháp tiếp cận năm giai đoạn, thích ứng, lấy khách hàng làm trung tâm, như được mô tả trong Mô hình thích ứng MPS của chúng tôi. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trong từng bước, điều chỉnh các đề xuất cho phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn và tạo ra sự cải tiến liên tục để bạn đạt được và duy trì các mục tiêu kinh doanh của mình.

Các vấn đề dịch vụ chuyên biệt trở thành vấn đề lớn phải giải quyết trong phòng họp.

 • Trung tâm quản ly in ấn và copy tại chỗ
 • In hàng loạt dữ liệu lưu trữ trên máy chủ
 • Quản lý cụm máy in
 • Cung cấp dịch vụ in cho doanh nghiệp
 • Dịch vụ chụp quét tài liệu
 • Quản lý hợp đồng
 • Chuyển đổi và quản lý sự thay đổi
 • Dịch vụ thư phòng trong và ngoài địa điểm làm việc

MPS có thể hỗ trợ bạn:


 • Phát triển bền vững
  Một mô hình toàn diện để tối ưu hóa tính bền vững, hỗ trợ các sáng kiến 'xanh' của bạn như một phần trong các mục tiêu chiến lược lớn hơn của bạn.
 • Kiểm soát chi phí
  Kiểm soát chi phí liên quan đến con người, quy trình và công nghệ trong suốt vòng đời của tài liệu mang lại khoản tiết kiệm lâu dài và ổn định.
 • Quản trị và bảo mật thông tin
  Quản trị thông tin giảm thiểu chi phí và rủi ro từ việc không tuân thủ quy trình, để đảm bảo bảo mật thông tin nhằm mục tiêu xây dựng lòng tin với khách hàng của bạn.
 • Tối ưu hóa thông tin
  Tìm giải pháp mới để có được thông tin phù hợp, vào đúng thời điểm, đúng hình thức giúp tối ưu hóa giá trị thông tin của bạn.
 • Tăng năng suất làm việc
  Cải thiện tính khả dụng và sử dụng thông tin quan trọng của doanh nghiệp giúp cho người dùng cuối làm việc hiệu quả hơn, thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện sự nhanh nhạy trong kinh doanh.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược
  Dự đoán và sắp xếp cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp với các mục tiêu kinh doanh CNTT mang lại khả năng mở rộng, tính linh hoạt và đảm bảo an toàn truy cập thông tin.
 • Quản lý sự thay đổi
  Nhận thấy lợi ích từ việc chuyển đổi các quy trình tài liệu quan trọng trong kinh doanh phụ thuộc vào thành công trong việc thúc đẩy nhân viên thay đổi thói quen.
 • Hợp lý hóa các quy trình
  Các quy trình hiệu quả cải thiện thời gian phản hồi với khách hàng, rút ngắn chu kỳ bán hàng và tăng cường chia sẻ kiến thức và cộng tác để giúp phát triển doanh nghiệp của bạn.