Internet of Things

 

Các công nghệ IoT tiên tiến giúp doanh nghiệp của bạn thu thập dữ liệu thời gian thực về không gian nơi làm việc. Dữ liệu này được tích hợp vào báo cáo, cung cấp thêm hiểu biết về các xu hướng theo thời gian. Với tiềm năng rộng lớn, chúng tôi cho bạn giải pháp phù hợp đúng với nhu cầu của bạn.

 

Internet of things


Nâng cấp nơi làm việc
với công nghệ
Cảm biến IoT tích hợp AIA laptop presenting location insight dataCallout blue

Các cảm biến hiện tại có mặt trong nơi làm việc cần có những nền tảng riêng biệt, cách lắp đặt riêng và cần được phân tích tác biệt.

Cảm biến của RICOH Spaces tận dụng quan hệ với các đối tác trong thị trường, cung cấp:

 • Lời khuyên từ chuyên gia về lựa chọn cảm biến IoT phù hợp nhu cầu

 • Lắp đặt — hoặc thiết lập bởi bạn

 • Tích hợp liền mạch cùng với RICOH Spaces

 • Tư vấn, hỗ trợ và đào tạo.

Đây là các tính năng và lợi ích bạn có thể tin cậy từ cảm biến sử dụng AI

Low cost

Chi phí triển khai thấp

Secure data

An toàn bảo mật thông tin

Data Accuracy

Độ chính xác 95%

Battery life

Tuổi thọ pin 2 năm


Giám sát nơi làm việc trong thời gian thực với các cảm biến IoT

Nơi làm việc năng động đòi hỏi sự tận dụng chính xác các thông tin được cập nhật liên tục. Với sự tích hợp cùng Office 365, chúng tôi cung cấp bạn với khả năng tận dụng nơi làm việc theo như cách bạn mong chờ. Cảm biến IoT sử dụng thông tin thời gian thực, hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi như:

 • Cách sử dụng phòng, bàn, không gian so với dữ liệu.

 • Các phòng được đặt lâu hơn yêu cầu

 • Không gian của bạn được đặt trước có hiệu quả như thế nào. Ví dụ, một cuộc họp 2 thành viên trong phòng 10 người.

Cảm biến IoT hỗ trợ thêm phân tích và các tính năng bổ trợ thuộc RICOH Spaces. RICOH Spaces hoạt động độc lập với công nghệ cảm biến nhưng được nâng cấp cùng nó.

Chúng tôi cung cấp thêm các tính năng như:

 • Đếm số đầu người trong cuộc họp thực

 • Đếm số đầu người ở bàn làm việc thực

 • Bàn ma

 • Giới hạn sức chứa thời gian thực

Top view of 4 people in a meeting with other team members virtually, presumably via hybrid workplaceCallout blue
A dashboard with highly informative dataCallout blue

Xem và truy cập dữ liệu cùng một nguồn tin cậy

RICOH Spaces tích hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến IoT vào cùng một bảng điều khiển, kết nối thành một nguồn tin cậy.


Ricoh
Liên Hệ
Trò chuyện cùng chuyên gia Hybrid Workplace

Liên hệ với Ricoh Việt Nam và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp kiến tạo ra mới trường làm việc kết hợp cho doanh nghiệp.

Hãy kết nối