Ricoh được đưa vào Chỉ số Thế giới Bền vững Dow Jones trong ba năm liên tiếp

12 Thg12 2022

TOKYO, ngày 12 tháng 12 năm 2022 – Ricoh đã thông báo rằng họ đã được chọn để đưa vào Chỉ số Thế giới Bền vững Dow Jones (DJSI World Index), một trong những chỉ số nổi tiếng nhất thế giới về ESG (môi trường, xã hội và quản trị), trong năm thứ ba liên tiếp.

blog-large-dowjones_logo

DJSI, do Dow Jones & Tập đoàn và công ty nghiên cứu đầu tư bền vững S&P Global, là chỉ số bền vững toàn cầu đầu tiên đánh giá tính bền vững của công ty từ các khía cạnh phát triển kinh tế, môi trường và xã hội.

DJSI đã xem xét khoảng 3.500 công ty trên toàn thế giới, chọn ra 332 công ty cho Chỉ số DJSI Thế giới năm nay. Trong số 36 công ty trong ngành Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử Văn phòng, Ricoh đã đạt điểm cao nhất* trong bảy hạng mục sau: Tính trọng yếu, Đạo đức Kinh doanh, Báo cáo Môi trường, Chính sách Môi trường & Hệ thống Quản lý, Báo cáo Xã hội, Thu hút & Giữ chân Nhân tài, và Công dân Doanh nghiệp & Đóng góp Xã hội. 
*Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2022

Ngoài Chỉ số Thế giới DJSI, Chỉ số DJSI Châu Á/Thái Bình Dương đã bao gồm Ricoh trong 5 năm liên tiếp vừa qua.

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng Ba Yếu tố—Thịnh vượng (kinh tế), Con người (xã hội) và Hành tinh (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội mong muốn này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề quan trọng trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Cơ sở hạ tầng quản lý mạnh mẽ” và đặt ra 17 mục tiêu ESG liên kết với tài liệu để hướng tới giải quyết những vấn đề này. Ricoh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

Các liên kết liên quan

Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI)
https://www.spglobal.com/esg/solutions/indices
Cam kết của Ricoh đối với xã hội và Bao gồm và công nhận chỉ số ESG
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment/
Phương pháp tiếp cận của Ricoh đối với bảy vấn đề quan trọng và mục tiêu ESG
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality/