Bảng tương tác thông minh

Màn hình lớn tiên tiến nhất của Ricoh đảm bảo người tham dự không bị bỏ lỡ nội dung mà họ trình bài, phù hợp cho doanh nghiệp hay giáo dục với bảng trắng chất lượng và hiển thị ở độ phân giải cao, cũng như cảm ứng liên tục làm buổi họp thêm sống động. Có thể thực hiện mọi lúc các bài thuyết trình hay đào tạo thảo luận ngay thời điểm hiện tại từ nhiều vị trí.


    Viewing 1-9 of 9 results.