Về Ricoh

imagine.change.

Ricoh hình dung những gì tương lai có thể mang lại và đón nhận sự thay đổi được thúc đẩy bởi tư duy phong phú. Là một công ty toàn cầu chân chính, chúng tôi thay đổi cách các doanh nghiệp làm việc. Chúng tôi tin vào một thế giới sáng tạo, hợp tác và kết nối công nghệ. Chúng tôi tin vào sự phát triển của khách hàng