Đường lối Ricoh

Triết lý doanh nghiệp toàn cầu

Nguyên tắc chỉ đạo và triết lý quản lý của chúng tôi là nền tảng cho cách chúng tôi kinh doanh - Đường lối Ricoh. Trong một thế giới nơi kinh doanh và công nghệ phát triển nhanh chóng, việc ra quyết định của chúng tôi được củng cố bởi một khuôn khổ rõ ràng là đặt con người lên hàng đầu.

Nguyên tắc sáng lập

Tinh thần bắt nguồn từ ba Tình yêu lớn bởi Ichimura Kiyoshi, Người Sáng Lập

“Hãy yêu cộng đồng láng giềng xung quanh bạn”
“Hãy yêu đất nước của bạn”
“Hãy yêu công việc của bạn”

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Sứ mệnh 

 • Chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị tốt nhất để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Tầm nhìn 

 • Trở thành công ty toàn cầu đáng tin cậy nhất.

Các giá trị cốt lõi

 • KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM
  Đứng trên lập trường của khách hàng để hành động
 • ĐAM MÊ
  Tiếp cận mọi vấn đề một cách tích cực và có chủ đích
 • GEMBA
  Tìm hiểu và cải thiện các vấn đề phải xuất phát từ thực tế
 • ĐỔI MỚI
  Vượt qua trạng thái hiện tại để tạo nên những giá trị không giới hạn
 • TINH THẦN LÀM VIỆC NHÓM
  Tôn trọng tất cả các bên liên quan và cùng kiến tạo nên giá trị
 • TINH THẦN CHIẾN THẮNG
  Thành công bằng việc chấp nhận những thử thách thông qua lòng dũng cảm và sự sáng suốt
 • ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH TRỰC
  Luôn hành động với sự trung thực và trách nhiệm