Hoạt Động Và Truyền Thông Vì Môi Trường

Sự kiện Ricoh Global SDGs Action kéo dài trong một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, nhằm khuyến khích nhân viên của Tập đoàn suy nghĩ về các phương pháp nhằm đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc đưa ra (SDGs), đồng thời kết hợp giữa hành động và ý thức thống nhất toàn cầu. Chúng tôi luôn mong muốn đẩy mạnh những đóng góp của mình để đạt được SDGs và khuyến khích tất cả nhân viên trong Tập đoàn không chỉ suy nghĩ, mà còn phải hành động. Chương trình không chỉ được thực hiện bằng các hoạt động sinh thái như các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu thông qua mục tiêu - Xã hội không carbon, và giải quyết các vấn đề của xã hội trên phương diện rộng rãi.

Chúng tôi hướng đến việc tận dụng những kinh nghiệm tích lũy năm 2006, và hoạt động khuyến khích khách hàng cũng như toàn xã hội cùng chúng tôi hành động để đạt được SDGs.

 

Bạn cũng có thể đóng góp bằng cách cam kết thực hiện tại trang web hành động SDGs toàn cầu của chúng tôi. Các doanh nghiệp có thể tạo nên sự khác biệt hơn về mặt môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu khi áp dụng mô hình văn phòng xanh.

Eco Action Day là một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng được tổ chức bởi Ricoh Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2007. Chương trình được thực hiện thông qua việc kết hợp với các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và các đối tác tư nhân tại Singapore. Chiến dịch này được thiết kế để thúc đẩy nhận thức, hành động vì môi trường và kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới của Liên Hợp Quốc (LHQ), diễn ra vào ngày 5 tháng 6 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu, từ đó tạo nên những hành động tích cực đối với môi trường. Hàng năm, Ricoh, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác, đã thu hút toàn thể nhân viên, các khách hàng, các tổ chức tư nhân, các tổ chức chính phủ và công chúng để thực hiện các bước giúp giảm tác động đến môi trường. Và kết quả thu được, có đến hơn 1,400 tổ chức, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, cơ quan chính phủ, công ty tư nhân và các trường đại học đã tham gia vào Eco Action Day.

Năm 2017, chúng tôi đã tích hợp các mục đích phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc như một phần của chiến dịch, thông qua tổ chức hội nghị bàn tròn để thảo luận về các chủ đề liên quan đến SDGs. Vấn đề chính được thảo luận ở hội nghị này liên quan đến báo cáo về những kết quả nghiên cứu của những vấn đề chính.

Chúng tôi cũng đã khởi động chương trình phát hạt giống nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững cho cộng đồng địa phương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại www.ecoaction.sg/