RICOH VIỆT NAM HƯỚNG TỚI QUY TRÌNH TÁI CHẾ HOÀN CHỈNH

Ricoh Việt Nam tự hào là một trong những Công ty nước ngoài áp dụng tiêu chuẩn ISO một cách nghiêm ngặt. Vì lẽ đó, ngày 8 tháng 5 năm 2018, chúng tôi đã đạt Chứng nhận ISO 14001-2015 được cấp bởi tổ chức Bureau Veritas, và không chỉ dừng lại ở đây, Ricoh Việt Nam thường xuyên được kiểm toán cũng như tái chứng nhận hằng năm bởi đơn vị này.

Từ tháng 8 năm 2017, Ricoh Việt Nam bắt đầu triển khai quy trình Quản lý rác thải một cách bài bản, nghiêm túc thông qua các hoạt động chính:

  • Thu hồi hộp mực thải từ phía khách hàng
  • Xử lý các máy hiệu Ricoh đã qua sử dụng
  • Xử lý chất thải nguy hại theo tiêu chuẩn ISO

Thu hồi hộp mực thải từ khách hàng

Đối với những vật liệu thải nguy hại thu gom từ phía khách hàng như: hộp mực, linh kiện điện tử đã qua sử dụng,… kỹ thuật viên Ricoh sẽ tiếp nhận và cùng ban ISO xử lý theo đúng quy trình.

Xử lý máy thải đã qua sử dụng

Ricoh nhận các máy cũ đã qua sử dụng từ khách hàng về (ví dụ như máy in, máy photocopy,…), phân loại theo tiêu chí chuẩn, xác định máy nào có thể được tái sử dụng, máy nào cần tân trang lại, máy nào cần được xử lý. Chúng tôi đang tiến hành Quy trình này và lập kế hoạch chỉnh chu để có thể bắt đầu đợt xử lý đầu tiên vào tháng 1 năm 2019.

Xử lý phân loại rác tại khu vực văn phòng

Việc phân loại rác tại văn phòng đang được tất cả thành viên Ricoh Việt Nam nghiệm túc thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015: đặt các thùng rác với mã màu riêng biệt, rõ ràng kèm hướng dẫn cụ thể để phân loại rác ngay tại nguồn.