Thông điệp về sự bền vững

Thông điệp từ Ngài Kaz Goto, Giám đốc Điều Hành Ricoh Châu Á Thái Bình Dương

 


"Tại Ricoh, chúng tôi hiểu được rằng mối đe dọa của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và chúng tôi thấy rằng xã hội nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc thực hiện những hoạt động tích cực cho môi trường.

Trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc, Ricoh luôn tin chắc rằng các doanh nghiệp nên góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề xã hội.

Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh là vấn đề sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời đại ngày nay, việc không hướng đến hiện thực hóa SDGs sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ nổ lực hơn nữa trong mọi mặt để có thể đạt được SDGs và hy vọng rằng mọi người sẽ tham gia cùng chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ này, vì một ngày mai tốt đẹp hơn."


CUST_2_carousel_two_column_background_image_960X440_large_ceo_v2Ngài Kaz Goto, Giám đốc điều hành Ricoh Châu Á Thái Bình Dương