Làm thế nào doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đám mây

by Mohammad Mithani19 Thg4 2016

Mohammad Mithani, Hiệu trưởng Thực hành Đám mây tại Dịch vụ CNTT của Ricoh, thảo luận về tầm quan trọng của sự sẵn sàng đối với đám mây của tổ chức và những thách thức quan trọng mà các công ty phải vượt qua trước khi họ gặt hái được những lợi ích của điện toán đám mây.

Các tổ chức chịu áp lực giảm chi phí hoạt động CNTT (OpEx), cải thiện chất lượng dịch vụ và sử dụng các công nghệ có sẵn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh. Nhiều tổ chức mong muốn cung cấp dịch vụ CNTT dựa trên công nghệ đám mây để hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu này.

Vấn đề thật sự là chính điện toán đám mây sẽ không tạo ra sự khác biệt một cách riêng rẻ. Sự khác biệt đến từ việc liệu tổ chức có sẵn sàng để xem xét thời điểm phù hợp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ CNTT của họ để áp dụng điện toán đám mây. Chiến lược chuyển đổi cộng nghệ đám mây thực tế chỉ có thể được phát triển khi một tổ chức đã hiểu rõ năng lực của chính họ để áp dụng các công nghệ mới này.

Mọi quyết định chuyển đổi sang công nghệ đám mây phải được liên kết với các mục tiêu kinh doanh của tổ chức, trong đó doanh nghiệp thúc đẩy chiến lược áp dụng đám mây và công nghệ chỉ là một yếu tố tác động

Chiến lược và lộ trình áp dụng đám mây rất quan trọng cho thành công của doanh nghiệp

Việc thiếu sự chuẩn bị và sẵn sàng áp dụng việc cung cấp dịch vụ tập trung vào đám mây có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thành công của các dự án dựa trên công nghệ này.

Với sự nhiệt tình khai thác lợi ích của điện toán đám mây, khá nhiều tổ chức bắt tay vào các dự án đám mây với quan điểm không đúng đắn. Các dự án này có thể chịu một loạt các vấn đề từ việc vội vã sử dụng các công nghệ mới, không tuân thủ các dịch vụ kinh doanh cốt lõi của họ đến việc quá lạc quan khi phân tích chi phí / lợi ích, nghĩ rằng doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi ích hơn là thực chất công nghệ này có thể mang lại

Bước đầu tiên quan trọng đối với chiến lược áp dụng đám mây trên toàn tổ chức là xem xét sự sẵn sàng của con người, quy trình và dịch vụ kinh doanh trong bối cảnh mô hình dịch vụ dựa trên đám mây.

Điện toán đám mây đôi khi bị nhầm lẫn với Dịch vụ gia công phần mềm 2.0, nhưng điện toán đám mây áp đặt một sự thay đổi đáng kể đối với một tổ chức hiện sẽ sử dụng các dịch vụ CNTT được cung cấp bởi một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Các mô hình tiêu thụ dựa trên đám mây chủ yếu là PAYG với khả năng sẵn có theo yêu cầu và nguồn lực linh hoạt mà không cần chi phí vốn trả trước (CapEx) hoặc cam kết dài hạn.

Tổ chức phải xem xét ba yếu tố khi đánh giá mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây.

  1. Xác định khối lượng công việc phù hợp nhất để di chuyển sang môi trường dựa trên đám mây.
  2. Chọn Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) phù hợp nhất và nền tảng đáp ứng các điều kiện tiên quyết về kỹ thuật và nhu cầu kinh doanh để lưu trữ các khối lượng công việc này.
  3. Xem xét Phân tích lợi ích chi phí (CBA) trong việc áp dụng mô hình hỗ trợ và phân phối dịch vụ CNTT dựa trên đám mây.

Một tổ chức có thể sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc đáng kể khi cố gắng di chuyển khối lượng công việc không phải đám mây sang môi trường đám mây chỉ trên cơ sở CBA. Bỏ qua các nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu kỹ thuật nhưng đưa ra quyết định áp dụng đám mây trên cơ sở CBA là một trong những lý do nổi bật đằng sau sự thất bại của hầu hết các dự án chuyển đổi tập trung vào đám mây.

Phân loại dữ liệu kinh doanh và mức độ quan trọng trong kinh doanh của khối lượng công việc ảnh hưởng đáng kể đến việc lựa chọn mô hình triển khai đám mây mục tiêu (đám mây riêng, công cộng hoặc lai) cũng như xác định nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) phù hợp nhất.

Ví dụ: danh mục dịch vụ kinh doanh và quy trình xử lý công việc cho nhà bán lẻ và ngân hàng có thể sử dụng cùng các công nghệ phụ trợ và nền tảng lưu trữ, nhưng các ràng buộc của chúng về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin, tuân thủ quy định và SLA của người dùng cuối sẽ khác nhau.

Chiến lược áp dụng đám mây doanh nghiệp toàn diện và phù hợp dựa trên nhu cầu kinh doanh, các hạn chế của ngành, mức độ trưởng thành về kỹ thuật và quy trình của tổ chức là rất quan trọng đối với một tổ chức đạt được thành công với việc di chuyển trên đám mây.

Hãy chuẩn bị để phát triển dịch vụ CNTT

Một sự thay đổi văn hóa đang diễn ra trong quá trình cung cấp dịch vụ CNTT, phát sinh từ sự tập trung gia tăng vào việc tiêu thụ các dịch vụ dựa trên đám mây thay vì mua, thiết kế và xây dựng các trung tâm dữ liệu thuộc sở hữu của khách hàng.

Trong những năm qua, các nhóm hoạt động CNTT và cung cấp dịch vụ nội bộ đã thích nghi để đáp ứng nhu cầu của người dùng doanh nghiệp bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng hấp dẫn để đáp ứng mong đợi của họ.

Từ việc hỗ trợ máy tính lớn đến máy chủ x86 ảo, từ mô hình bàn dịch vụ toàn cầu đến trung tâm CSKH làm việc tại nhà, từ hoạt động nội bộ đến mô hình thuê ngoài hoàn toàn - việc cung cấp dịch vụ CNTT không ngừng đi lên nhưng luôn luôn có thay đổi thích ứng. Triển khai sử dụng dịch vụ CNTT dựa trên đám mây là một sự phát triển của các nhóm Cung cấp dịch vụ CNTT của công ty, chuyển đổi chúng từ chế độ phản ứng sang chế độ dịch vụ chủ động.

Các công ty không nên đánh giá thấp chi phí quản lý dịch vụ bổ sung trong quá trình chuyển giao dịch vụ CNTT sang nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Các nhóm cung cấp dịch vụ sẽ phát triển mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và tích hợp các thực tiễn làm việc của các nhà cung cấp dịch vụ cùng với các nhóm cung cấp dịch vụ nội bộ

Trước khi hỗ trợ và cung cấp dịch vụ CNTT dựa trên đám mây, cần xem xét tác động đối với các nhóm cung cấp dịch vụ trước.

Đừng đánh giá thấp sự phức tạp của đám mây

Điểm nhấn của một số giải pháp dựa trên đám mây là giảm độ phức tạp và số lượng môi trường đa dạng để quản lý. Ví dụ, với môi trường đám mây một hoặc nhiều bên thuê, nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm duy nhất về quản lý cơ sở hạ tầng lưu trữ, sao lưu dữ liệu, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phần mềm, và sửa lỗi, v.v.Chi phí kỹ thuật trong việc quản lý môi trường lưu trữ và hỗ trợ được giảm đáng kể cho khách hàng.

Tuy nhiên, có nhiều điểm liên quan đến điện toán đám mây hơn là chỉ chuyển dịch vụ kinh doanh hoặc tiêu thụ các dịch vụ dựa trên SaaS (Software-as-a-Service) . Hãy xem xét các yếu tố sau:

  • Quản lý khối lượng công việc đa đám mây: Quản lý khối lượng công việc kinh doanh phân tán của bạn trong các đám mây riêng, công cộng và tổng hợp có thể là một kinh nghiệm học tập cho nhiều tổ chức. Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp đám mây có thể giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình học tập của mình bằng cách mang lại trải nghiệm rộng rãi trong ngành, cách thực hành tốt nhất và cách tiếp cận với các bộ phận để khách hàng không cần phải phí thời gian vào những cái đã có sẵn.
  • Quản lý CSP (Content Security Policy): Việc cung cấp dịch vụ từ các nhà cung cấp thứ ba có thể cho phép nhóm CNTT của bạn nằm ngoài hoạt động quản lý hàng ngày và hoạt động CNTT. Giờ đây khách hàng có thể có cơ hội phân bổ một số thành viên phụ trách việc tập trung vào đổi mới lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, cải tiến quy trình và mở rộng thị phần của khách hàng. Nhà cung cấp dịch vụ tích hợp đám mây của khách hàng có thể giúp họ tối ưu hóa hiệu quả các kỹ năng nguồn nhân lực có giá trị của mình để cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dùng cuối và khách hàng bằng cách quản lý hiệu quả các hợp đồng dịch vụ đám mây, mức độ yêu cầu dịch vụ (SLA-Servicce Level Agreement) và bằng cách cung cấp hóa đơn chi phí vận hành hợp nhất từ nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây.
  • Báo cáo điện tử CxO hợp nhất: Bảng báo cáo điện tử thông minh hợp nhất có thể mang lại trạng thái thời gian gần như thực cho các dịch vụ kinh doanh của bạn cùng với cái nhìn sâu sắc về chi tiêu cho CNTT hiện tại và dự báo của bạn bằng cách tổng hợp đăng ký nhiều đám mây, sử dụng tài nguyên và khả năng cung cấp dịch vụ kinh doanh tổng thể cho các nhà quản lý. Các nhà cung cấp dịch vụ tích hợp đám mây có thể giúp khách hàng thiết kế và triển khai báo cáo điện tử CxO tùy chỉnh cho các bên liên quan chính của khách hàng.
  • Công nghệ mới nhất và tốt nhất nhưng miễn phí: Xem xét khả năng sẵn sàng của doanh nghiệp để sử dụng các công nghệ mới bằng cách chấp nhận cung cấp dịch vụ CNTT dựa trên đám mây cho bộ phận kinh doanh chính của khách hàng mà không phải trả thêm phí.
  • Không có chi chi phí vốn, chi phí vận hành thấp hơn: Cách tiếp cận dựa trên đám mây của việc chi trả dịch vụ CNTT là không có chi phí vốn , nhưng, với kế hoạch và thiết kế chính xác, cũng có thể giảm chi phí vận hành cho người đăng ký.

Việc sử dụng dịch vụ CNTT dựa trên đám mây là một mô hình mới và các tổ chức phải xem xét nhiều yếu tố để lưu trữ các dịch vụ kinh doanh phù hợp trong môi trường đám mây phù hợp nhất với chi phí hợp lý.

Điện toán đám mây hứa hẹn nhiều tiềm năng; tuy nhiên, chỉ những tổ chức chọn phân tích sự sẵn sàng của họ và xác định chiến lược rõ ràng, có tổ chức cho việc áp dụng đám mây mới có khả năng gặt hái những lợi ích thực sự mang lại.

Giới thiệu về tác giả

Mohammad Mithani là một cựu chuyên gia CNTT, đã làm việc trên toàn thế giới cho các công ty nằm trong top 500 do Fortune bầu chọn, với tư cách là một nhà truyền bá CNTT và đám mây đáng tin cậy, chuyển đổi CNTT toàn doanh nghiệp và tư vấn cho các giám đốc điều hành cấp C về chiến lược áp dụng đám mây doanh nghiệp của họ. Ông là một nhà nghiên cứu đám mây và đã phát triển ba phân tích đang chờ cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực sắp xếp khối lượng công việc kinh doanh trong môi trường đa đám mây chuyên phát triển phân tích đám mây.