Eco Action Day 2019

by Ricoh Vietnam18 Thg6 2019Ho Chi Minh

Ngày hành động vì môi trường là chiến dịch toàn cầu do Tập đoàn Ricoh thực hiện nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào việc bảo vệ môi trường.

Năm nay, Ricoh Việt Nam đã kêu gọi thành công 70% nhân viên, 51 tập đoàn và 106 cá nhân cam kết sẽ thực hiện các hành động thân thiện với môi trường xanh trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc trên trang web “Ngày hành động vì môi trường”

Để nâng cao nhận thức về môi trường, Ricoh Việt Nam đã tổ chức buổi kêu gọi tại sảnh tòa nhà Văn phòng ở TP.HCM. Chúng tôi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý từ nhân viên các công ty đến lắng nghe phần trình bày và đồng ý cam kết ngay sau đó.