RICOH Always Current Technology

Cập nhật các thiết bị đa năng của Ricoh bằng cách tải về những đặc tính mới nhất giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu.


Smart Fax V2.1 Update

1 Fax Job Priority Setting

To avoid mix of fax and print jobs, the priority of printing fax job can be switched. It can be changed that Fax job is on hold until printing is completed or Print job is on hold until receiving/sending Fax is completed.

To enable this feature, please contact service engineer.


Cập nhật Cài đặt Fax phiên bản 2.0

1  Cải tiến thuật ngữ báo lỗi cho báo cáo Fax

Lý do trục trặc trong hiển thị báo lỗi trong sẽ chi tiết và dễ hiểu hơn. Người dùng có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi fax mà không cần liên hệ với tổng đài.

 

2  Chọn định dạng tệp của báo cáo kết quả truyền tài liệu Fax

Bạn có thể chọn định dạng tệp cho báo cáo kết quả ở định dạng TIFF và cả PDF hoặc PDF / A.

RICOH Always Current Technology


Cập nhật tính năng Fax thông minh phiên bản 1.2

Bản ghi lịch sử fax

Người dùng có thể thay đổi tần suất nhận e-mail với nhật ký fax. Bạn có thể nhận được email này sau 50, 200 hoặc 1000 bản fax.

RICOH Always Current Technology

 

Ngăn chặn các bản fax không mong muốn

Bạn có thể chặn người gửi không mong muốn bằng cách chọn số fax trực tiếp từ lịch sử tiếp nhận fax, thay vì nhập số theo cách thủ công.

RICOH Always Current Technology

 


Cập nhật Cài đặt Fax phiên bản 1.1

1 Loại tập tin trong cài đặt của chuyển đổi bộ nhớ Fax

- Kích hoạt một loại tệp trong mục cài đặt của Chuyển đổi bộ nhớ Fax
- Các loại tệp được hỗ trợ: TIF, PDF, PDF/A

RICOH Always Current Technology

 

2 Vị trí lưu trữ tập tin Fax nhận được

- “Vị trí lưu trữ tập tin Fax nhận được” được thêm vào cài đặt Fax

RICOH Always Current Technology
RICOH Always Current Technology