Learn more

Update your Ricoh Multi-function devices by downloading the latest features to help you optimise your document management workflows

Các mẫu sẵn cóMFP black and white

IM 460F

Máy in trắng đen

A3 models:

IM 7000IM 8000IM 9000

 

A4 models:

IM 550FIM 600F 

* Thời gian cập nhật phiên bản có thể khác nhau đối với từng dòng máy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về trạng thái cập nhật phiên bản.

Hướng dẫn Cài đặt

 1. Chọn Trang Ứng dụng trên bảng điều khiển

   

 2. Bắt đầu tải xuống lời nhắc bằng cách chọn RICOH Always Current Tech

   

 3. Nhấn nút Cài đặt

 4. Chọn nút Tiến hành để bắt đầu cài đặt.
  Thiết bị sẽ khởi động lại sau khi quá trình cài đặt hoàn tất và bạn đã có thể sử dụng những đặc tính mới của RICOH Always Current Technology. 1. Chọn Trang Ứng dụng trong bảng điều khiển

   

 2. Bắt đầu tải xuống lời nhắc bằng cách chọn RICOH Always Current Tech

   

 3. Nhấn nút Cài đặt

   

 4. Để cập nhật firmware, chọn Mở và thiết bị sẽ khởi động lại sau khi phần cứng được cập nhật.Các cập nhật mới nhất

Khi người dùng kích hoạt phiên bản ACT mới nhất, tất cả các tính năng cập nhật trước đó vẫn được giữ nguyên.


RICOH Always Current Technology V2.2

Những Điểm Mới:

 • Cải tiến khả năng sử dụng mới
 • Nâng cao tính năng bảo mật

RICOH Always Current Technology V2.11

Những Điểm Mới:

 • Cải tiến khả năng sử dụng mới
 • Nâng cao tính năng bảo mật

RICOH Always Current Technology V2.1

Những Điểm Mới:

 • Cải tiến khả năng sử dụng mới
 • Tính năng mới được thêm vào Copy Thông Minh
 • Tính năng mới được thêm vào Fax Thông Minh
 • Tính năng mới được thêm vào Scan Thông Minh

Ricoh Always Current Technology V2.0

Những Điểm Mới:

 • Cải tiến khả năng sử dụng mới
 • Các tính năng mới được thêm vào Smart Fax
 • Cải tiến quản lý thiết bị mới
 • Nâng cao tính năng bảo mật

RICOH Always Current Technology V1.2

Những Điểm Mới:

 • Cải tiến về giao diện trên bảng điều khiển thông minh
 • Tính năng mới được thêm vào Copy Thông Minh
 • Tính năng mới được thêm vào Fax Thông Minh
 • Tính năng IT mới được cải tiến
 • Tính khả dụng mới được cải tiến

RICOH Always Current Technology V1.1

Những Điểm Mới:

 • Giao diện mới cho chức năng Cài đặt
 • Những đặc tính mới được thêm vào Copy Thông minh
 • Thêm định dạng tệp mới và chức năng định vị được thêm vào Cài đặt Fax

Các tính năng mới có thể thay đổi theo từng sản phẩm, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết tính khả dụng của từng tính năng.