RICOH Always Current Technology

Cập nhật các thiết bị đa chức năng của Ricoh bằng cách tải về những đặc tính mới nhất giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu.


Cập nhật Bảo mật phiên bản 2.0

1 Mã hóa quy trình đầu cuối

Để bảo vệ dữ liệu khỏi những tấn công nguy hiểm và đảm bảo bảo mật đầu cuối, dữ liệu in hiện có thể được mã hóa bằng TLSv1.3.

 

2Tích hợp Xác thực Windows trong Xác thực SMTP

Người dùng có thể sử dụng Xác thực Windows (NTLM) làm phương pháp xác thực cho máy chủ SMTP.


Cập nhật Bảo mật phiên bản 1.2

1  Mã hóa quy trình đầu cuối

Để bảo vệ dữ liệu khỏi những tấn công nguy hiểm và đảm bảo bảo mật đầu cuối, dữ liệu in hiện có thể được mã hóa bằng TLSv1.2.

 

2  Hỗ trợ SHA2 trên SNMPv3

Để đáp ứng nhu cầu bảo mật của Chính phủ, thuật toán xác thực SHA2 (224bit/256bit/384bit/512bit) đã khả dụng.

 

3  Bảo mật kết nối fax qua mạng

Chuẩn mã hóa POP3/IMAP4 đã được mở rộng và bao gồm SSL/TLS. Người dùng có thể đặt lệnh fax qua mạng với Office 365 và Gsuite với chuẩn bào mật kết nối SSL.

 

4  Thay đổi hàng loạt cho các Cài đặt Bảo mật

Loại bỏ các bước thay đổi/phục hồi cài đặt bảo mật thủ công cho nhiều thiết bị, Quản trị viên hệ thống đã có thể áp dụng thay đổi từ xa cho các thiết bị trên toàn cầu cho những cài đặt: đăng nhập người dùng, mật khẩu và tài khoản SNMP v3

 

5  Thay đổi hàng loạt cho mạng lưới giao thức

Loại bỏ các bước thay đổi cài đặt mạng lưới giao thức thủ công cho nhiều thiết bị, Quản trị viên hệ thống đã có thể áp dụng thay đổi từ xa cho các thiết bị trên toàn cầu cho những cài đặt: nâng cấp mã hóa, WSD (Giao thức Mã hóa của Thiết bị) IPv4, NETBIOS thông qua TCP/IPv4, khả dụng cho cổng IPP 80 IPv4, cổng IPP 80 IPv6, WSD (in) IPv6, WSD (quét) IPv6, IPP (cổng 63.1) IPv6, cho phép Giao thức SNMPv3, IPv4 và IPv6