RICOH Always Current Technology

Cập nhật các thiết bị đa chức năng của Ricoh bằng cách tải về những đặc tính mới nhất giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu.


Usability V2.1 Update

1  Support New User Interface in Document Server

 • Top screen
  You can find notification for files in auto delete are shown in the top screen.
RICOH Always Current Technology

 

 • Edit folder/file
  You can edit a setting of folders and files on screen with new UI. 
RICOH Always Current Technology
 • Save original setting (Copy)
  You can select original setting for copy with new UI.
RICOH Always Current Technology
 • Print file
  You can select files and change print settings on the screen with new UI.
RICOH Always Current Technology

 

2  Support New User Interface in Store File (Scan/Fax/Copy)

To minimise operation time of save & Scan/Fax/Copy, you can save files to the storage and Scan/Fax/Copy files at the same time.

 • Store file (Copy)
RICOH Always Current Technology

 

RICOH Always Current Technology
RICOH Always Current Technology

 

 • Store file (Scan)
RICOH Always Current Technology
RICOH Always Current Technology

 


Tính năng mới trong cập nhật tính khả dụng phiên bản 2.0

1  Cải thiện Tìm kiếm LDAP

Để giảm thiểu độ trễ tìm kiếm LDAP và các lỗi liên quan, tính năng tìm kiếm LDAP đã được cải tiến và hiện bao gồm một vài cài đặt bổ sung nhằm giảm độ trễ tìm kiếm.

 • Tìm kiếm trong Sổ Địa chỉ
  Người dùng có thể tìm kiếm điểm đến trong Sổ Địa chỉ của máy và máy chủ LDAP cùng một lúc.
RICOH Always Current Technology

 

 • Tìm kiếm Gián đoạn
  Người dùng có thể tạm ngưng truy xuất thông tin trong tất cả các phương thức tìm kiếm.
RICOH Always Current Technology
 • Hiển thị trong Kết quả Tìm kiếm
  Hiển thị tối đa 100 ký tự trong danh sách kết quả tìm kiếm giúp người dùng tìm điểm đến dễ dàng hơn. Người dùng có thể tìm kiếm trơn tru và duyệt qua các kết quả tìm kiếm.
RICOH Always Current Technology


Các tính năng mới trong cập nhật tính khả dụng V1.2

1  Hủy in khi vượt quá giới hạn dập ghim

Để giảm lãng phí, nếu vượt quá giới hạn tối đa, thiết bị sẽ cảnh báo người dùng và tạm dừng công việc trước khi in. Người dùng được cung cấp tùy chọn để hủy bỏ lệnh in hoặc tiếp tục mà không cần dập ghim.

 

2  Lựa chọn khay giấy đầu ra

Để dễ dàng xác định hơn, giờ đây có thể chọn trước khay giấy đầu ra cho mạng in thứ hai (yêu cầu cổng NIC tùy chọn).