RICOH Tại Chuỗi Hội Thảo Khu Công Nghiệp Thông Minh

by Ricoh Vietnam22 Thg10 2020Tan Thuan Export Processing Zone & Vinh Loc Industrial Park

Được tổ chức bởi Ban Quản Lý các khu chế xuất và công nghiệp Hồ Chí Minh (Hepza), công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, hướng đến đề án "Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025", chuỗi hội thảo khu Công nghiệp thông minh hỗ trợ thúc đẩy ngành CNTT của việt Nam, kiến tạo sự cải tiến, xây dựng cộng đồng công nghệ và cộng đồng kinh tế số ở Việt Nam.

Tham dự sự kiện lần này, Ricoh Việt Nam sẽ giới thiệu đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Hồ Chí Minh những giải pháp đột phá trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kiến tạo không gian làm việc số, trong đó, nổi bật với:

  1. Cumo-nect Office: Giải pháp in ấn trên nền tảng đám mây.
  2. Dịch vụ hỗ trợ lưu trữ đám mây và công tác cho bảng tương tác Ricoh trên Office 365.

Thời gian và địa điểm

  • Khu chế xuất Tân Thuận - 22 Tháng 10, 2020
  • Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - 5 Tháng 11, 2020