Ricoh Tham Gia Hội Thảo Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong Ngành Giáo Dục Tại Tỉnh Gia Lai

by Ricoh Vietnam31 Thg5 2024

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Ricoh tham gia với tư cách là diễn giả của Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục Gia Lai do Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Gia Lai tổ chức. Ricoh trình bày 2 bài diễn thuyết bao gồm "Giải Pháp Ứng Dụng Cho Hệ Thống E-Learning" và "Trí Tuệ Nhân Tạo Và Máy Học Trong Quản Lý Hồ Sơ Văn Bản". Chúng tôi mong muốn mang đến những hiểu biết sâu sắc trong ngành giáo dục và cung cấp các giải pháp 4.0 để thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh Gia Lai.

Ricoh cam kết liên tục cải tiến và cải tiến các giải pháp của mình theo sứ mệnh thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh Gia Lai và trên toàn Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh tại hội thảo với Ricoh.