Webinar Series: Thúc Đẩy Chuyển Đổi Số Trong Doanh Nghiệp

by Ricoh Vietnam22 Thg1 202110AM - 11AM (GMT+7)

Sử dụng công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng, quản lý chi phí và tăng cường bảo mật cho doanh nghiệp 

COVID-19 đã hủy hoại nền kinh tế thế giới. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi sang phương thức làm việc mới - làm việc từ xa hoặc làm việc tại nhà. Điều này đã đem lại không ít những khó khăn cho các doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị cho sự chuyển đổi này. Tuy nhiên, nhờ những thách thức này, doanh nghiệp có cơ hội để nhìn nhận những yếu tố thiết yếu cho việc số hóa văn phòng và thúc đẩy để trở thành một doanh nghiệp số hóa toàn diện.

Vậy doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu để chuyển đổi? Với chuỗi hội thảo này, Ricoh muốn chia sẻ với doanh nghiệp những giải pháp hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số văn phòng.


WEBINAR 1: BẢO MẬT TÀI LIỆU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VĂN PHÒNG

Thời gian: 10AM (GMT+7), Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021 

Trong Webinar lần này, Ricoh sẽ chia sẻ đến bạn:

  1. Những khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt với chuyển đổi văn phòng số
  2. Nhìn lại 2020, tận dụng cơ hội cho 2021
  3. Doanh nghiệp cần những gì để số hóa văn phòng
  4. Bắt đầu số hóa văn phòng với giải pháp của Ricoh

Đăng ký tham dự