Thông báo liên quan đến Quan hệ Đối tác Kinh doanh giữa Ricoh và Toshiba Tec bằng các thủ tục cần thiết như Chia tách Công ty theo hình thức sát nhập đơn giản hóa, v.v.

19 Thg5 2023

TOKYO, ngày 19 tháng 5 năm 2023 – Công ty TNHH Ricoh (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Akira Oyama; sau đây gọi là “Ricoh”) và Tập đoàn Toshiba Tec (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Hironobu Nishikori; sau đây gọi là “Toshiba Tec”) xin thông báo rằng hôm nay tại cuộc họp Hội đồng quản trị của cả hai công ty, hai công ty đã quyết định ký kết thỏa thuận thiết lập các điều khoản và điều kiện để hợp nhất các doanh nghiệp liên quan đến việc phát triển và sản xuất máy in đa chức năng và các thiết bị khác (sau đây gọi là “MFP”) bằng các thủ tục cần thiết như chia tách công ty có hiệu lực vào một ngày cụ thể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 sẽ được hai công ty (sau đây gọi là “Tích hợp kinh doanh”) thỏa thuận riêng. Hội đồng quản trị của cả hai công ty cũng đã quyết định ký kết một thỏa thuận cổ đông liên quan đến Hội nhập kinh doanh.

Dựa trên các nghị quyết này, hai công ty sẽ thực hiện các thủ tục như chia tách công ty với mục đích hiện thực hóa liên doanh có hiệu lực vào một ngày cụ thể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 để được hai công ty thỏa thuận riêng. về vai trò phát triển và sản xuất của MFP với cả hai công ty là cổ đông.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thêm dưới đây.

Tin liên quan Đối với phiên bản đầy đủ ở định dạng PDF

Thông báo liên quan đến Quan hệ Đối tác Kinh doanh giữa Ricoh và Toshiba Tec bằng các thủ tục cần thiết như Chia tách Công ty theo hình thức sát nhập đơn giản hóa, v.v.

Thông tin liên quan

Thông báo về việc Chuyển nhượng (Mua lại Cổ phần) trong Công ty con hợp nhất