Thông báo về việc ký kết Thỏa thuận chia tách công ty theo hình thức sáp nhập liên quan đến quan hệ đối tác kinh doanh với Toshiba Tec và việc tích hợp phát triển và sản xuất MFP

06 Thg2 2024

NHẬT BẢN, 6 tháng 2, 2024 – Công ty TNHH Ricoh hôm nay đã đưa ra ba thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Tokyo về Quan hệ đối tác kinh doanh với Tập đoàn Toshiba Tec cũng như việc tích hợp hoạt động phát triển và sản xuất MFP đã được công bố vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Ricoh và Toshiba Tec đã quyết định ký kết một thỏa thuận phân chia công ty theo hình thức sáp nhập với Ricoh Technologies Corporation (công ty liên doanh) bởi Hội đồng quản trị ngày hôm nay và các thỏa thuận phân chia công ty theo loại sáp nhập tương ứng đã được ký kết vào cùng ngày.

Một số vấn đề trước đây chưa được quyết định giờ đã được xác nhận, và một số chi tiết đã được thay đổi, như sau.

Tình trạng của công ty kế nhiệm trong việc chia tách theo hình thức sáp nhập (Liên doanh)

Tên công tyETRIA CO., LTD.
Địa chỉ
Yokohama-shi, Kanagawa, Japan
Tên đại diện

Katsunori Nakata, Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Hoạt động kinh doanh chính

Phát triển, sản xuất và kinh doanh các thiết bị ngoại vi và vật tư tiêu hao cho máy văn phòng, thiết bị công nghiệp, thiết bị quang học và các sản phẩm khác.

Vốn cổ phần500 triệu Yên
Thời Điểm Kết Toán31 tháng 3
Ngày có hiệu lực của việc phân tách công ty theo hình thức sáp nhậpNgày 1 tháng 7, 2024

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem các liên kết bên dưới

(Cập nhật về giao dịch đã công bố trước đây) Thông báo về việc ký kết Thỏa thuận chia tách công ty theo hình thức sáp nhập với Công ty liên doanh

(Cập nhật giao dịch đã công bố trước đây) Thông báo về việc chuyển nhượng (Mua lại cổ phần) tại các công ty con hợp nhất

Thông báo về Thỏa thuận chia tách công ty theo hình thức sáp nhập (Chia tách công ty theo loại sáp nhập đơn giản) giữa công ty TNHH Ricoh và Ricoh Technologies để hợp nhất phát triển và sản xuất máy in đa chức năng và các sản phẩm khác với Tập đoàn Toshiba Tec

Thông tin liên quan

Thông báo về quan hệ đối tác kinh doanh giữa Ricoh và Toshiba Tec bằng các thủ tục cần thiết như phân tách công ty theo hình thức sáp nhập đơn giản, v.v.

(Chỉnh sửa) Thông báo về việc sửa đổi một phần đối với “Thông báo về quan hệ đối tác kinh doanh giữa Ricoh và Toshiba Tec, v.v.”

(Chỉnh sửa lần thứ hai) Thông báo về việc sửa đổi một phần đối với “Thông báo về quan hệ đối tác kinh doanh giữa Ricoh và Toshiba Tec, v.v.“

Thông báo về việc chuyển nhượng (Mua lại cổ phần) tại các công ty con hợp nhất