Ricoh tiến tới không phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 đến năm 2040 và tăng cường Các biện pháp giảm thiểu phạm vi 3

18 Thg3 2024

Sửa đổi các mục tiêu khử cacbon của Tập đoàn Ricoh để đẩy nhanh ứng phó với biến đổi khí hậu

NHẬT BẢN, 18 Tháng 3, 2024 –Ricoh hôm nay đã công bố các mục tiêu môi trường mới của mình cho năm 2040: lượng phát thải khí nhà kính (GHG) ròng bằng 0* 1 trong Phạm vi 1 và 2, chuyển 100% sang năng lượng tái tạo để tiêu thụ điện trong các hoạt động kinh doanh của mình (RE100*2). Những mục tiêu này được đưa ra sớm hơn 10 năm so với kế hoạch ban đầu đặt ra là vào năm 2050.Nhằm đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu - một vấn đề toàn cầu cấp bách, Ricoh đặt mục tiêu giảm 90% lượng khí thải nhà kính so với năm tài chính 2015 thông qua các hoạt động tự nguyện và giảm 10% còn lại thông qua các phương pháp bù trừ được chấp nhận quốc tế*3. Các mục tiêu mới cho năm 2040 cũng bao gồm việc Giảm 65% Phân loại 3 ở tất cả các hạng mục so với năm tài chính 2015, mở rộng phạm vi so với mục tiêu Phạm vi 3 năm 2030 chỉ tập trung vào các hạng mục: 1 (mua sắm), 4 (vận chuyển) và 11 (sử dụng).Đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đối với Phạm vi 1, 2 và 3 vào năm 2050. Ricoh hướng đến việc giảm 90% lượng khí thải so với mức năm tài chính 2015 thông qua các nỗ lực tự nguyện.

Ricoh-new-environmental-goals-2040

Chi tiết sửa đổi mục tiêu

FYScope 1, 2Scope 3
CurrentNewCurrentNew
2030No changekt-CO2eq169No change1,400**1No change
Reduction %63% down from FY15No change40% down from FY15No change
2040Newly setkt-CO2eqNo target set0No target set1,000**2
Reduction %90% down from FY1565% down from FY15
Residual CO2Offset via internationally acceptable methodNo offset
2050Revisedkt-CO2eq0000**2
Reduction %No target set90% down from FY15No target set90% down from FY15
Residual CO2Offset via internationally acceptable methodNo changeOffset via avoided emissionsOffset via internationally acceptable method
 **1 Category 1, 4, and 11 **2 All categories
Trong quá trình phát triển các mục tiêu số mới của Ricoh nhằm giảm 90% lượng khí thải từ năm tài chính 2015 thông qua các nỗ lực tự nguyện, các tiêu chuẩn của sáng kiến ​​Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) đã được tham chiếu. Các cuộc đối thoại toàn cầu, chẳng hạn như COP28*4 vào năm 2023, trong đó đã đồng ý tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng vào năm 2030 trên quy mô toàn cầu nhằm giải quyết thiệt hại ngày càng tăng do biến đổi khí hậu gây ra và tính cấp thiết của lượng khí thải carbon còn lại để hạn chế mức tăng nhiệt độ đến 1,5°C vào cuối thế kỷ này cũng được tính đến. Lượng khí thải dư thừa cũng sẽ được bù đắp bằng các phương pháp được quốc tế chấp nhận.

Tăng cường nỗ lực để đạt được các mục tiêu mới

 1. Mục tiêu 2040 Phạm vi 1
  i. Điện khí hóa các cơ sở chạy bằng khí đốt và dầu, tích cực giới thiệu máy bơm nhiệt
  ii. Chuyển đổi phương tiện thuộc sở hữu của công ty sang xe điện (EVs)
 2. Mục tiêu 2040 Phạm vi 2
  i. Đẩy nhanh quá trình giới thiệu các nguồn năng lượng tái tạo bổ sung bằng cách đặt mục tiêu tuân thủ tiêu chuẩn RE100 mới
 3. Mục tiêu 2050 Phạm vi 3
  i. Tăng cường tiếp cận với các đối tác trong chuỗi cung ứng
  ii. Tăng cường thu mua nguyên liệu thô và dịch vụ với tác động môi trường thấp

Tháng 4/2017, Ricoh trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên gia nhập RE100 - nhóm hợp tác gồm các doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất thế giới cam kết sử dụng 100% điện tái tạo. Vào tháng 3 năm 2020, Ricoh đã sửa đổi các mục tiêu môi trường của mình trước những thay đổi trong xu hướng toàn cầu nhằm chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách cập nhật mục tiêu giảm khí nhà kính đối với lượng khí thải vào năm 2030 từ 30% đến 63% so với năm 2015. Mục tiêu sửa đổi đã được phê duyệt bởi Cơ quan quản lý môi trường Sáng kiến ​​SBT phù hợp với tham vọng 1,5°C của Thỏa thuận Paris. Vào tháng 3 năm 2021, Ricoh đã triển khai hệ thống đánh giá điện tái tạo toàn diện và nâng mục tiêu sử dụng điện tái tạo lên 50% vào năm tài chính 2030.

Mikako Suzuki, Giám đốc Công ty Ricoh phụ trách ESG và Quản lý rủi ro, cho biết: “Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách và không thể tránh khỏi mà thế giới phải đối mặt. Cam kết của Ricoh về việc không phát thải khí nhà kính trong Phạm vi 1 và 2 vào năm 2040 cũng như tăng cường các nỗ lực giảm thiểu Phạm vi 3 của chúng tôi không chỉ nhằm thúc đẩy hành trình phát triển bền vững của chính chúng tôi. Tôi rất vui vì nó cũng sẽ tăng cường sự hỗ trợ của Ricoh dành cho khách hàng của chúng tôi trong việc giảm lượng khí thải carbon và mức phát thải của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa một tương lai bền vững thông qua việc trao quyền cho mọi người tại nơi làm việc.”

*1Giảm 90% + bù đắp phát thải dư.
*2 Sáng kiến ​​năng lượng tái tạo của doanh nghiệp toàn cầu quy tụ các doanh nghiệp cam kết sử dụng 100% điện tái tạo.
*3 Phù hợp với ISO 14068-1:2023, công bố vào tháng 11 năm 2023.
*4 Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Đường dẫn liên quan

Thành tựu của một xã hội không carbon
https://www.ricoh.com/sustainability/environment/zero_carbon_society

Tin tức liên quan

Ricoh được công nhận với số điểm 'Double A' về lãnh đạo hành động vì khí hậu và an toàn nguồn nước trong Danh sách CDP A List
https://www.ricoh.com/info/2024/0213_1

Ricoh ra mắt dịch vụ tự ký gửi năng lượng tái tạo đầu tiên
https://www.ricoh.com/release/2023/1208_1