Ricoh được trao tặng Xếp hạng Vàng EcoVadis cho hiệu quả hoạt động bền vững

05 Thg4 2024

Tiêu đề và câu có * được sửa vào ngày 22/05/2024.

TOKYO, ngày 5 tháng 4 năm 2024 – Hôm nay Ricoh thông báo họ đã nhận được Xếp hạng Vàng từ EcoVadis, nhà cung cấp xếp hạng bền vững kinh doanh đáng tin cậy nhất thế giới. Đưa Ricoh vào top 5% công ty được đánh giá, Ricoh đã liên tục nhận được sự công nhận này kể từ năm 2014.*

Ecovadis 2024

Đánh giá của EcoVadis xem xét hơn 130.000 công ty trên toàn cầu dựa trên 21 tiêu chí bền vững trong bốn chủ đề cốt lõi: Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức và Thu mua bền vững. Nhiều công ty toàn cầu sử dụng insights của EcoVadis trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

Năm nay, cam kết của Ricoh đối với các lĩnh vực Môi trường và Mua sắm Bền vững đã được đánh giá cao, nhận được số điểm "Xuất sắc" cao nhất, là kết quả của các sáng kiến quản lý môi trường tiên tiến của Tập đoàn Ricoh và việc tích cực thúc đẩy quản lý rủi ro ESG trong chuỗi cung ứng, bao gồm nỗ lực cải thiện môi trường làm việc và nhân quyền, bao gồm cả quyền lợi của các nhà cung cấp.

Để hiện thực hóa một xã hội bền vững, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng,” và đặt ra 16 mục tiêu ESG liên kết với tài liệu để hướng tới giải quyết những vấn đề này.

Thông tin liên quan

EcoVadis website
https://ecovadis.com/

Thông tin liên quan

Hướng tiếp cận của Ricoh đối với 7 vấn đề cốt yếu & Mục tiêu ESG 
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

Sự cam kết và công nhận của Ricoh 
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment