Ricoh được EcoVadis xếp hạng Vàng về các hành động bền vững

23 Thg3 2021

TOKYO, Ngày 23 tháng 3, 2021 – Công ty Ricoh được xếp hạng Vàng trong khảo sát bền vững do EcoVadis thực hiện. Ricoh được vinh danh nằm trong top 5% các công ty hàng đầu tham gia khảo sát về thành tích phát triển bền vững.

 

EcoVadis đánh giá các nhà cung cấp từ hơn 160 quốc gia và trên 200 lĩnh vực kinh doanh về chính sách, sáng kiến và thành tựu của doanh nghiệp trong bốn lĩnh vực chính: Môi trường, Lao động và Nhân quyền, Đạo đức và Tính bền vững. Kể từ khi nhận giải Vàng đầu tiên vào năm 2014, Ricoh đã liên tục giữ vững vị trí, xếp hạng Vàng, trong cuộc khảo sát.

Ricoh thực hiện việc quản lý môi trường và phát triển các hoạt động bền vững với sự hợp tác của các nhà cung cấp. Năm 2019, Ricoh trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên tham gia vào sáng kiến Kinh doanh vì Tăng trưởng Toàn diện (B4IG) để giải quyết vấn đề bất bình đẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi cũng đã gia nhập Responsible Business Alliance (RBA), thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả là Ricoh đã nhận được sự đánh giá cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực "Môi trường" và "Sự bền vững" trong cuộc khảo sát.

Tập đoàn Ricoh đã xác định bảy vấn đề ưu tiên (hay được gọi là vấn đề quan trọng), phù hợp với 12 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Tập đoàn đặt mục tiêu giải quyết những vấn đề này thông qua các hoạt động kinh doanh của mình nhằm hiện thực hóa một xã hội bền vững với việc cân bằng các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu. Ricoh sẽ góp phần đạt được SDGs bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội trong toàn bộ chuỗi giá trị thông qua hoạt dộ kinh doanh và hiện thực hóa một xã hội bền vững.

Nội dung liên quan