Ricoh được S&P xếp hạng bạc trong đánh giá bền vững

15 Thg2 2021

TOKYO, Ngày 15 tháng 2, 2021 – Ricoh được S&P Global công nhận Hạng Bạc trong xếp hạng bền vững. S&P Global là công ty của Mỹ và là một trong những tổ chức hàng đầu trên thế giới về đánh giá đầu tư gắn liền với trách nhiệm xã hội. 

Sustainability Award Silver Class 2021 - S&P Global

Hàng năm, S&P Global đánh giá tính bền vững của khoảng 3,500 công ty lớn trên toàn thế giới trong ba lĩnh vực Kinh tế, Môi Trường, và Xã Hội, và đồng thời công bố các doanh nghiệp được đưa vào chỉ số bền vững của Dow Jones. S&P Global công nhận những tổ chức với nổ lực xuất sắc trong việc duy trì tính bền vững bằng cách trao giải thưởng Hạng Vàng, Hạng Bạc và Đồng trong mỗi nhóm ngành.

Ricoh được xếp vào danh mục Máy Tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử Văn Phòng, trong danh mục này có 1 doanh nghiệp đạt hạng vàng và 4 doanh nghiệp đạt hạng Bạc. Trong ngành, Ricoh được đánh giá cao trong 11 hạng mục: Quy tắc ứng xử kinh doanh, Quản lý chuỗi cung ứng, Chiến lược thuế, Bảo mật thông tin, Quản lý đổi mới, Báo cáo môi trường, Chính sách môi trường và hệ thống quản lý, Chiến lược khí hậu, Báo cáo xã hội, Quyền con người, và Phát triển nguồn nhân lực, và được xếp hạng Bạc trong năm nay.

Ricoh đã xác định 7 vấn đề trọng yếu, thiết lập 14 mục tiêu ưu tiên của ESG, và đưa vào chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Ricoh sẽ góp phần đạt được các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững, được công nhận bởi cộng đồng quốc tế, bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh và hiện thực hóa xã hội bền vững.

Thông tin liên quan (Tiếng Anh)