Ricoh ký kết Thỏa thuận cho vay tài chính có tác động tích cực với Sumitomo Mitsui là ngân hàng ủy thắc trong hai năm liên tiếp

19 Thg6 2023

Liên tục đánh giá cao các sáng kiến ESG chủ động của Tập đoàn Ricoh

TOKYO, ngày 19 tháng 6 năm 2023 – Ricoh và Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (“Sumitomo Mitsui Trust Bank”) đã ký kết một “Tài trợ Tác động Tích cực (với việc sử dụng quỹ không xác định)” hợp đồng cho vay phù hợp với Nguyên tắc tài chính tác động tích cực*1 do Sáng kiến tài chính chương trình môi trường của Liên hợp quốc (“UNEP FI”)*2 đưa ra. Đây là năm thứ hai ký kết thỏa thuận này sau năm tài chính trước đó.

Tài chính Tác động Tích cực (“PIF”) nhằm hỗ trợ các hoạt động của các tập đoàn nhằm phân tích và đánh giá toàn diện các tác động của họ (cả tích cực và tiêu cực) liên quan đến môi trường, xã hội và nền kinh tế. Điểm đáng chú ý nhất của PIF là mức độ đóng góp từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của công ty trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững được sử dụng làm chỉ số đánh giá và được giám sát dựa trên thông tin được công khai và hỗ trợ các hoạt động của công ty đạt được các mục tiêu này thông qua sự tham gia.

Định vị các sáng kiến ESG là “các sáng kiến thiết yếu để tạo ra nguồn tài chính trong tương lai” Ricoh đã xác định bảy vấn đề quan trọng trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh” và “Cơ sở hạ tầng quản lý mạnh mẽ” để hỗ trợ vật chất. Có 16 mục tiêu ESG được liên kết với các vấn đề trọng yếu đã xác định. Trong thỏa thuận này, tiến độ của các mục tiêu ESG mới được sửa đổi trong Chiến lược quản lý trung hạn lần thứ 21, bắt đầu từ năm tài chính 2023, được thông qua như một trong những tiêu chí đánh giá.

Tiêu chí đánh giá để đánh giá tác động tích cực

chủ đềNội dungMục tiêu và Chỉ sốSDGs
Đóng góp cho xã hội không carbonGiữ vững Mục tiêu dựa trên khoa học (SBT) là 1,5°C, chúng tôi sẽ làm việc để giảm đáng kể lượng khí thải GHG và cung cấp các sản phẩm cũng như giải pháp góp phần khử cacbon cho toàn xã hội.(a) Phát triển triệt để các hoạt động tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu CO2Bàn thắng
 • Giảm phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1 và 2) xuống 50% vào năm 2025 và 63% vào năm 2030 (so với năm 2015)
 • Giảm phát thải khí nhà kính (các hạng mục mua sắm, vận chuyển và sử dụng trong Phạm vi 3) xuống 35% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030 (so với năm 2015)
 • Tính trung lập carbon của toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2050
Chỉ tiêu (KPI)

Phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1, 2 và 3)

(b) Tích cực sử dụng năng lượng tái tạoBàn thắng

Chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp 40% điện năng cần thiết cho doanh nghiệp vào năm 2025, 50% vào năm 2030 và 100% vào năm 2050.

Chỉ tiêu (KPI)

Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo

SDG 7: Affordable and Clean Energy

SDG 13: Climate Action

Đóng góp cho nền kinh tế tuần hoànChúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp 3R (giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế), đồng thời giảm thiểu việc sử dụng và thúc đẩy việc thay thế vật liệu nhựa, đồng thời cung cấp dịch vụ in ấn theo yêu cầu, qua đó giúp khách hàng sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.Bàn thắng
 • Giảm tỷ lệ sử dụng tài nguyên mới trong các sản phẩm xuống 80% trở xuống vào năm 2025, 60% trở xuống vào năm 2030 và 12% trở xuống vào năm 2050.
 • Giảm sử dụng “nhựa nguyên chất từ hóa thạch” trong bao bì sản phẩm từ 50% trở lên vào năm 2030.
 • Tăng tỷ lệ vật liệu nhựa tái chế được sử dụng trong các sản phẩm hình ảnh lên ít nhất 50% vào năm 2030
 • Hoàn thành việc dán nhãn vật liệu và dán nhãn đơn vật liệu cho tất cả các bộ phận bằng nhựa và vật liệu đóng gói vào năm 2025
Chỉ tiêu (KPI)
 • Tỷ lệ sử dụng vật liệu nguyên chất
 • Lượng “nhựa hóa thạch nguyên chất” dùng trong bao bì sản phẩm
 • Tỷ lệ vật liệu nhựa tái chế được sử dụng trong các sản phẩm hình ảnh
 • Tiến bộ trong việc dán nhãn vật liệu và dán nhãn đơn vật liệu cho các bộ phận bằng nhựa và vật liệu đóng gói

SDG 12: Responsible Consumption and Production

Đóng góp cho cộng đồng và xã hộiChúng tôi sẽ mở rộng lĩnh vực đề xuất giá trị bằng cách góp phần duy trì, phát triển và hợp lý hóa các hệ thống khu vực và xã hội thông qua công nghệ và cơ sở khách hàng.Bàn thắng

Góp phần nâng cao hạ tầng xã hội cho 15-20 triệu người vào năm 2025 và 30 triệu người vào năm 2030.

Chỉ tiêu (KPI)

Số người mà chúng tôi đã đóng góp bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng xã hội*

*Số lượng cư dân dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự đóng góp của Ricoh cho sự phát triển của khu vực và xã hội, chẳng hạn như các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng và các dịch vụ của thành phố.

SDG 11: Sustainable Cities and Communities

Tăng cường Tính bền vững trong Chuỗi Cung ứng Toàn cầu Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác kinh doanh và xây dựng mối quan hệ Win-Win-Win giữa công ty, đối tác kinh doanh và xã hội của chúng tôi.Bàn thắng
 • Đạt điểm số CHRB cao nhất trong lĩnh vực CNTT*
Chỉ tiêu (KPI)
 • điểm CHRB
*Tiêu chuẩn Nhân quyền Doanh nghiệp: Sáng kiến Nhân quyền Quốc tế được thành lập bởi các nhà đầu tư tổ chức và tổ chức phi chính phủ, lựa chọn và đánh giá khoảng 250 công ty toàn cầu từ năm lĩnh vực (nông sản, khai thác, CNTT và ô tô).

SDG 8: Decent Work and Economic growth

Thực hiện công việc bền vững và tôn trọng sự đa dạngChúng tôi sẽ tôn trọng sự đa dạng của nhân viên, đề cao việc trao quyền cho những nhân viên năng động trong chính sách quản lý của chúng tôi và cố gắng tạo ra những nơi làm việc nơi nhân viên có thể làm việc hăng hái.Bàn thắng
 • Tỷ lệ nữ giám đốc điều hành ít nhất là 18% tại Nhật Bản vào năm 2030
 • Tăng tỷ lệ quản lý nữ lên ít nhất 10,0% tại Nhật Bản và 20,0% trên toàn cầu vào năm 2025
 • Điểm số gắn kết nhân viên của Ricoh Family Group phải bằng hoặc cao hơn 3,91(Nhật Bản: 3,69, Bắc Mỹ: 4,18, Mỹ Latinh: 4,14、EMEA: 4,01, APAC: 4,15) vào năm tài chính 2025
Chỉ tiêu (KPI)
 • Tỷ lệ nữ điều hành
 • Tỷ lệ quản lý nữ
 • Điểm gắn kết nhân viên của Ricoh Family Group

SDG 5: Gender Equality

SDG 8: Decent Work and Economic growth

SDG 10: Reduced Inequalities


Để đảm bảo tính minh bạch và khách quan của việc đánh giá, Ngân hàng Ủy thác Sumitomo Mitsui đã lấy ý kiến của bên thứ ba*3 từ Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd.

*1 Nguyên tắc tài trợ tác động tích cực

Các Nguyên tắc Tài trợ cho Tác động Tích cực được UNEP FI xây dựng vào tháng 1 năm 2017 như một khuôn khổ tài chính để đạt được các SDG. Các công ty công khai mức độ đóng góp để đạt được SDGs thông qua KPI. Sau đó, các ngân hàng cung cấp vốn bằng cách đánh giá tác động tích cực quan sát được từ các KPI này nhằm hướng dẫn người vay tăng tác động tích cực và giảm tác động tiêu cực.

Ngân hàng cho vay, với tư cách là một tổ chức tài chính có trách nhiệm, sẽ kiểm tra xem tác động có tiếp tục hay không bằng cách theo dõi các chỉ số.

*2 Sáng kiến ​​Tài chính Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP FI)

Sáng kiến ​​Tài chính Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) là cơ quan điều hành thực hiện “Tuyên bố Môi trường; Con người” và “Chương trình hành động vì môi trường quốc tế” được thành lập vào năm 1972 với tư cách là một cơ quan trực thuộc hệ thống Liên hợp quốc. UNEP FI thể hiện mối quan hệ đối tác rộng rãi cũng như chặt chẽ giữa UNEP và hơn 200 tổ chức tài chính toàn cầu. Kể từ khi thành lập vào năm 1992, UNEP FI đã phối hợp làm việc với các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý/chính sách để tự chuyển đổi thành một hệ thống tài chính tích hợp các cân nhắc về phát triển kinh tế và ESG.

*3 Để biết thông tin về Japan Credit Rating Agency, Ltd., vui lòng truy cập:
https://www.jcr.co.jp/en/

Tin tức liên quan

Ricoh ký kết Thỏa thuận cho vay tài chính tác động tích cực với Ngân hàng ủy thác Sumitomo Mitsui

Giới thiệu về Ricoh

Ricoh là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ kỹ thuật số tích hợp và các giải pháp in ấn và hình ảnh được thiết kế để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại nơi làm việc và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Có trụ sở chính tại Tokyo, hoạt động toàn cầu của Ricoh tiếp cận khách hàng ở khoảng 200 quốc gia và khu vực, được hỗ trợ bởi kiến thức, công nghệ và năng lực tổ chức được trau dồi trong lịch sử 85 năm của mình. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023, Tập đoàn Ricoh đạt doanh thu trên toàn thế giới là 2.134 tỷ yên (tương đương 16,0 tỷ USD).

Sứ mệnh và tầm nhìn của Ricoh là trao quyền cho các cá nhân tìm thấy Sự thỏa mãn thông qua Công việc bằng cách hiểu và thay đổi cách mọi người làm việc để chúng tôi có thể giải phóng tiềm năng và sự sáng tạo của họ nhằm hiện thực hóa một tương lai bền vững.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ricoh.com