Ricoh thiết lập Hiến chương Đạo đức Công nghệ của Tập đoàn Ricoh

25 Thg9 2023

TOKYO, ngày 25 tháng 9 năm 2023 – Ricoh đã thiết lập Hiến chương Đạo đức Công nghệ của Tập đoàn Ricoh, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2023. Hiến chương nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đạo đức vốn có trong việc triển khai và vận hành các dịch vụ kỹ thuật số của Ricoh về mặt xã hội.

Là một công ty dịch vụ số, Ricoh nhận thức về các rủi ro liên quan đến việc phát triển và sử dụng dịch vụ số. Các rủi ro này bao gồm rủi ro vi phạm quyền con người do việc kích thích sự kỳ thị, định kiến và bất bình đẳng một cách không cố ý, cũng như các rủi ro do hành động xấu xa từ các nguồn bên ngoài nhằm vào các hệ thống được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), có thể gây ảnh hưởng lớn đối với xã hội toàn bộ. Để giảm thiểu những rủi ro này, Ricoh đã thành lập một bộ phận chuyên dụng là "Văn phòng Đạo đức của Tập đoàn Ricoh" và Hiến pháp trong năm nay. Hiến pháp này bao gồm ba nguyên tắc về đạo đức công nghệ và bảy tuyên ngôn..

Phiên bản đầy đủ của Hiến chương Đạo đức Công nghệ của Tập đoàn Ricoh có tại đây.
https://www.ricoh.com/technology/rd/technology_ethics_charter

Để đạt được sự Hoàn thành thông qua Công việc, Sứ mệnh & Tầm nhìn, Ricoh cam kết góp phần hiện thực hóa một xã hội kiên cường bằng cách thực hành đánh giá rủi ro và các biện pháp đối phó vốn có trong các dịch vụ kỹ thuật số bao gồm AI, để chúng tôi có thể giành được sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác của mình cũng như tự tin cho phép các hoạt động hợp tác.

Liên kết liên quan

Hiến chương Đạo đức Công nghệ của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/technology/rd/technology_ethics_charter