Ricoh đã được đưa vào Chỉ số Bền vững Dow Jones Thế giới trong 4 năm liên tiếp

13 Thg12 2023

Nhật Bản, 13 tháng 12, 2023 – Ricoh thông báo rằng công ty đã được chọn để được đưa vào Chỉ số Bền vững Dow Jones Thế giới (DJSI World Index), một trong những chỉ số phổ biến nhất thế giới về ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong 4 năm liên tiếp.

Dow Jones Sustainability World Index logo

DJSI, được biên soạn bởi Dow Jones & và công ty nghiên cứu đầu tư bền vững S&P Global là chỉ số bền vững toàn cầu đầu tiên đánh giá tính bền vững doanh nghiệp của một công ty từ các khía cạnh phát triển kinh tế, môi trường và xã hội.

DJSI đã xem xét khoảng 3.500 công ty lớn trên toàn thế giới, chọn 321 công ty đưa vào Chỉ số Thế giới DJSI trong năm nay. Trong số 35 công ty thuộc lĩnh vực Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử văn phòng, Ricoh được đánh giá cao trong các lĩnh vực "Quản trị & Kinh tế" "Môi trường" và "Xã hội", đạt được điểm cao nhất trong phần đánh giá tổng thể, kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2023.

Ricoh cũng đã được đưa vào Chỉ số bền vững Dow Jones Châu Á Thái Bình Dương (DJSI Châu Á Thái Bình Dương) trong sáu năm liên tiếp.

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng ba chữ P—Thịnh vượng - Prosperity (kinh tế), Con người - Peoople (xã hội) và Hành tinh - Planet (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội đáng mong đợi này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh” và "Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng ”, đặt ra 16 mục tiêu ESG để hướng tới giải quyết những vấn đề này. Ricoh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

Thông tin liên quan

Chỉ số Bền vững Dow Jones (DJSI)

Sự bền vững của Ricoh