Ricoh tham gia WIPO GREEN và cung cấp 83 công nghệ về môi trường đã được cấp bằng sáng chế để đóng góp giải quyết các vấn đề xã hội

08 Thg3 2021

TOKYO, Ngày 8 tháng 3, 2021 – Công ty TNHH Ricoh thông báo rằng từ hôm nay sẽ trở thành thành viên của WIPO GREENi với vai trò là đối tác đóng góp. WIPO GREEN là nền tảng quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) do Liên Hợp Quốc điều hành, là cầu nối của những nhà cung cấp công nghệ xanh và tìm kiếm các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường thông qua mạng lưới của tổ chức. Bước đầu tiên, Ricoh sẽ cung cấp 83 bằng sáng chế công nghệ môi trường trong 2 lĩnh vực: Công nghệ giặt khô (Không sử dụng nước hoặc dung môi) và công nghệ xử lý chất thải lỏng (Sử dụng nhiệt độ cao và áp suất cao đốt dưới nước). 

Thông qua việc tham gia WIPO GREEN, Ricoh sẽ đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách lan rộng các công nghệ môi trường trên toàn xã hội và thúc đẩy đổi mới thông qua việc hợp tác sáng tạo.

Partner of WIPO GREEN

Nhu cầu toàn cầu về công nghệ bảo vệ môi trường dự kiến sẽ tăng 6.9% mỗi năm, đến 2025ii sẽ tăng đến 5,902 tỷ euro. Vào thời điểm ra mắt, năm 2013, WIPO GREEN trở thành đơn vị tiên phong trong việc quảng bá và phổ biến công nghệ xanh. Kể từ đó, tổ chức đã trở thành một nền tảng mạnh mẽ với sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này. Ngày nay, WIPO Green tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu xanh hơn. 

Tập đoàn Ricoh đã xác định 7 vấn đề trọng yếu (còn được gọi là các vấn đề vật chất), theo 12 mục tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs). Tập đoàn hướng đến giải quyết các vấn đề này thông qua các hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy một xã hội bền vững cân bằng giữa kinh tế, xã hội và các vấn đề môi trường toàn cầu. Như một phần trong những nỗ lực này, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Ricoh đã và đang cố gắng để đạt được sự cân bằng giữa kinh doanh và đóng góp xã hội, bằng cách mở các bằng sáng chế của mình cho các công ty mới thành lập. 

Ricoh cũng đã và đang nỗ lực để tạo nên giá trị từ tài sản trí tuệ của mình bằng cách chia sẻ thông tin bằng sáng chế liên quan đến hoạt động kinh doanh, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng thời, việc tham gia WIPO GREEN cũng là một phần quan trọng trong những nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội mà Ricoh đã và đang thực hiện, như việc hiện thực hóa xã hội không carbon, được đẩy nhanh từ thời điểm bắt đầu kế hoạch quản lý trung hạn hai năm năm, từ tháng 4/2021.

Như một phần của việc tham gia WIPO GREEN, Ricoh sẽ đăng ký hai nhóm công nghệ được cấp bằng sáng chế sau đây (83 bằng sáng chế), tập trung vào các công nghệ hỗ trợ cho việc bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động thử nghiệm.

  • Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa nước ở nhiệt độ và áp suất cao (17 bằng sáng chế):
    Công nghệ giúp cải tiến hiệu quả và độ bền của hệ thống đốt chìm áp suất cao, nhiệt độ cao để khử độc nước thải công nghiệp hữu cơ.
  • Công nghệ giặt khô với vật liệu mỏng (66 bằng sáng chế):
    Công nghệ giặt khô cho phép làm sạch chất bẩn bằng vật liệu như màng nhựa thay vì sử dụng dung môi hoặc nước.

Ricoh sẽ tiếp tục cung cấp các công nghệ liên quan đến môi trường, được cấp bằng sáng chế, để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu.

i WIPO GREEN là nền tảng được vận hành bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ thế giới (WPO), là tổ chức chuyên về sở hữu trí tuệ của Liên Hợp Quốc, nhằm thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ môi trường.

WIPO hướng đến việc đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua việc sử dụng tài sản trí tuệ. *Mục tiêu cuối cùng của WIPO GREEN là thúc đẩy một thế giới bền vững, đây là một trong những quan hệ đối tác trọng nhất của WIPO để hỗ trợ mục tiêu SDGs.**

* Collaboration with WIPO GREEN
** WIPO GREEN Strategic Plan (2019 - 2023)

ii Nguồn: German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) (2018):
GreenTech Made in Germany 2018.