Ricoh được vinh danh là một trong những Công ty Tốt nhất Thế giới năm 2023 của TIME

14 Thg9 2023

TOKYO, ngày 15 tháng 9 năm 2023 –Ricoh đã được tạp chí TIME công nhận là một trong những Công ty tốt nhất thế giới năm 2023. Bảng xếp hạng liệt kê 750 công ty hoạt động hàng đầu trên toàn cầu dựa trên ba khía cạnh chính: sự hài lòng của nhân viên, tăng trưởng doanh thu và tính bền vững (ESG). Ricoh được xếp hạng trong top 35% về khía cạnh bền vững.

Bảng xếp hạng hàng năm mới này được TIME thực hiện với sự hợp tác của Statista, nhà cung cấp dữ liệu và xếp hạng thị trường và người tiêu dùng quốc tế hàng đầu. Nghiên cứu toàn diện này đã đánh giá các công ty dựa trên các tiêu chí về doanh thu, môi trường, xã hội và quản trị dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Statista. Để đo lường sự hài lòng của nhân viên, một cuộc khảo sát với khoảng 150.000 người tham gia ở 58 quốc gia cũng đã được thực hiện. 

Năm nay, Ricoh cũng được Financial Times và Statista vinh danh trong danh sách 100 tập đoàn bền vững nhất toàn cầu 2023 và các nhà lãnh đạo khí hậu châu Á-Thái Bình Dương 2023.

Ricoh sẽ tiếp tục điều chỉnh ESG và tăng trưởng kinh doanh bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh, chẳng hạn như cải thiện năng suất của khách hàng bằng các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi và phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Liên kết liên quan

TIME Công ty tốt nhất thế giới
Ricoh lọt vào danh sách Nhà lãnh đạo Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương trong hai năm liên tiếp
Ricoh được chọn là một trong 100 Tập đoàn bền vững nhất toàn cầu năm 2023
Bảy vấn đề trọng yếu và SDG của Tập đoàn Ricoh