Ricoh được TIME vinh danh trong danh sách Các công ty bền vững nhất thế giới năm 2024 của TIME

28 Thg6 2024

TOKYO, ngày 28 tháng 6 năm 2024 – Ricoh hôm nay thông báo đưa vào danh sách các công ty bền vững nhất thế giới năm 2024 của TIME. Là một trong 500 công ty hàng đầu từ hơn 30 quốc gia, Ricoh xếp thứ 151 trong bảng xếp hạng tổng thể và thứ 8 trên 39 trong lĩnh vực công nghiệp Điện tử, Phần cứng & Thiết bị. Sự công nhận này nhấn mạnh sự lãnh đạo toàn cầu của Ricoh về tính minh bạch, quản lý và cam kết vững chắc để đạt được một xã hội bền vững thông qua các sáng kiến toàn diện về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Bảng xếp hạng mới được công bố này, do Tạp chí TIME và nhà cung cấp nghiên cứu Statista biên soạn, đã công nhận các công ty ưu tiên tính bền vững và trách nhiệm của công ty. Dựa trên các yếu tố như doanh thu, vốn hóa thị trường và sự nổi bật đối với công chúng, nhà nghiên cứu này đã đánh giá hơn 5.000 công ty thông qua quy trình bốn bước với hơn 20 điểm dữ liệu chính.

  1. Doanh nghiệp bền vững: loại trừ các công ty không đáp ứng các tiêu chí bền vững
  2. Cam kết &; Xếp hạng: cam kết công khai đối với các mục tiêu bền vững và hiệu suất trong xếp hạng bên ngoài, chẳng hạn như điểm Dự án Công bố Carbon (CDP)
  3. Báo cáo &; Minh bạch: công bố báo cáo ESG với dữ liệu cho năm 2022 và sử dụng các hướng dẫn liên quan, chẳng hạn như liên kết với Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB)
  4. Quản lý Môi trường &Xã hội: các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) về môi trường và xã hội từ các báo cáo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), bao gồm các số liệu về khí thải, sử dụng năng lượng, năng lượng tái tạo, đa dạng giới tính và tỷ lệ doanh thu của nhân viên.

Năm nay, Ricoh cũng đã được Financial Times và Statista vinh danh trong danh sách 100 tập đoàn bền vững nhất toàn cầu năm 2024 và các nhà lãnh đạo khí hậu châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng Ba Ps - Thịnh vượng (kinh tế), Con người (xã hội) và Hành tinh (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội mong muốn này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, "Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh" và "Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng" và đặt ra 16 mục tiêu ESG để hướng tới giải quyết những vấn đề này. Bằng cách điều chỉnh ESG và tăng trưởng kinh doanh, Ricoh tiếp tục tăng cường các sáng kiến bền vững của mình.

Đường dẫn liên quan

[Tạp chí Time] Các công ty bền vững nhất thế giới năm 2024
https://time.com/collection/worlds-most-sustainable-companies-2024/

Cam kết và sự công nhận của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

Bảy vấn đề trọng yếu và Mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

Tin tức liên quan

Ricoh có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo khí hậu châu Á-Thái Bình Dương năm thứ ba liên tiếp
https://www.ricoh.com/info/2024/0619_1

Ricoh được chọn là một trong 100 tập đoàn bền vững nhất toàn cầu năm 2024
https://www.ricoh.com/info/2024/0117_1