Ricoh được xướng tên trong Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones

17 Thg11 2020

TOKYO, Nhật Bản – Ngày 17 Tháng 11 Năm 2020 – Ricoh Today thông báo rằng đã được phê duyệt để đưa vào Chỉ số Bền vững Toàn cầu Dow Jones (DJSI World), một trong những chỉ số nổi tiếng nhất thế giới về ESG (môi trường, xã hội và Quản trị Doanh nghiệp).

DJSI, được biên soạn bởi công ty S&P Dow Jones của Hoa Kỳ, là chỉ số bền vững toàn cầu đầu tiên để đánh giá trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp từ các khía cạnh phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Quy trình này được coi là nghiêm ngặt nhất dựa trên số lượng câu hỏi và các thông tin chuyên sâu thiết yếu

Trong năm nay, DJSI đã xét duyệt khoảng 3.500 công ty trên toàn thế giới để chọn ra 323 công ty được phê duyệt vào Chỉ số Toàn cầu DJSI. Ricoh đã được công nhận ở vị trí thứ 2 trong số 33 công ty trong ngành Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử Văn phòng. Trong ngành này, Ricoh đã đạt được thành tích xuất sắc của ngành trong 11 hạng mục; “Quy tắc ứng xử trong kinh doanh”, “Quản lý chuỗi cung ứng”, “Chiến lược thuế”, “Bảo mật thông tin”, “Quản lý đổi mới”, “Báo cáo môi trường”, “Chính sách môi trường & Hệ thống quản lý”, “Chiến lược khí hậu”, “Báo cáo xã hội”, “ Nhân quyền ”và“ Phát triển vốn con người ”.

Cùng với việc được thêm vào Chỉ số Toàn cầu DJSI, Ricoh cũng đã được xứng tên trong chỉ số DJSI Châu Á / Thái Bình Dươngtrong ba năm liên tiếp gần đây.

Ricoh đã xác định bảy vấn đề vật chất cốt yếu, đặt ra 14 mục tiêu ưu tiên của ESG và đưa chúng vào chiến lược kinh doanh, từ đó góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững mà cộng đồng quốc tế đã nhất trí và thông qua. Bằng cách củng cố nền tảng hoạt động để giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa xã hội mà chúng ta đang hướng tới.

Thông tin liên quan