Ricoh lọt vào top 50 công ty trong danh sách Carbon Clean200™

29 Thg2 2024

NHẬT BẢN, 29 Tháng 2, 2024 –Hôm nay, Ricoh công bố đã lọt vào top 50 công ty hàng đầu trong danh sách Carbon Clean200Clean200&trade, một danh sách 200 công ty giao dịch công khai trên thế giới dẫn đầu hướng tới tương lai của năng lượng sạch. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Ricoh được đưa vào danh sách Clean200 kể từ khi thành lập vào năm 2019.

Danh sách Clean200 là bảng xếp hạng được công bố hàng năm bởi Corporate Knights, một công ty nghiên cứu và truyền thông của Canada, phối hợp với As You Sow, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy đầu tư ESG có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Doanh thu Sạch từ Corporate Knights, cơ sở điều tra tỷ lệ doanh thu được tạo ra bởi các doanh nghiệp đóng góp cho nền kinh tế sạch, 200 công ty hàng đầu từ 35 quốc gia đã được chọn từ nhóm 6.730 công ty toàn cầu vào năm 2024. 29 công ty từ lĩnh vực Công nghệ thông tin, bao gồm cả Ricoh, đã có tên trong danh sách năm 2024.

Cách tiếp cận bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng ba chữ P — Thịnh vượng - Prosperity (kinh tế), Con người - People (xã hội) và Hành tinh - Planet (môi trường). Để hiện thực hóa xã hội bền vững, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng tâm trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh” và “Quản trị vững chắc cơ sở hạ tầng” Công ty đã đặt ra 16 mục tiêu ESG liên kết với các vấn đề này để nỗ lực giải quyết chúng một cách hiệu quả. Theo chính sách gắn kết ESG với tăng trưởng kinh doanh, Ricoh sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực phát triển bền vững.

Thông tin liên quan

Carbon Clean200: Cập nhật hiệu quả đầu tư vào năng lượng sạch năm 2024
https://www.asyousow.org/report-page/2024-clean200-investing-in-a-clean-energy-future 

Đường dẫn liên quan

Nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/sustainability/solve-social-issues

Bảy vấn đề cốt lõi và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

Cam kết và sự công nhận của Tập đoàn Ricoh
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment