Ricoh lần thứ 5 nhận được đánh giá 5 sao trong Khảo sát quản lý SDGs của Nikkei

29 Thg11 2023

NHẬT BẢN, 28 tháng 11, 2023 – Ricoh xin thông báo rằng công ty đã được chứng nhận xếp hạng năm sao cao nhất trong Khảo sát quản lý SDGs Nikkei lần thứ năm của Nikkei Inc. Đây là năm thứ năm liên tiếp Ricoh nhận được xếp hạng năm sao với số điểm tiêu chuẩn trên 70 kể từ khi bắt đầu khảo sát.

Khảo sát ghi nhận các công ty đã góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường thông qua hoạt động kinh doanh của họ và nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách liên kết SDGs với những nỗ lực trong quản lý. Bao gồm các câu hỏi từ bốn lĩnh vực: chiến lược và giá trị kinh tế của SDGs, giá trị xã hội, giá trị môi trường và quản trị cùng 18 chỉ số đánh giá được tạo dựa trên khảo sát doanh nghiệp và dữ liệu công khai có sẵn, Khảo sát đưa ra đánh giá toàn diện về việc quản lý SDGs của các công ty. Năm nay, 899 công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản đã tham gia Khảo sát và Ricoh là một trong 8 công ty nhận được xếp hạng 5 sao.

Ricoh đã giành được Giải thưởng Giá trị Môi trường vào năm 2019 và 2022 và Giải thưởng Grand Prix năm 2020, dựa trên kết quả Khảo sát hàng năm.

Nikkei SDGs Management Survey logo

Cách tiếp cận với bền vững của Ricoh là theo đuổi một xã hội bền vững thông qua Cân bằng ba chữ P (Planet - Thịnh vượng (kinh tế), People - Con người (xã hội) và Planet - Hành tinh (môi trường)). Để hiện thực hóa xã hội đáng mong này, Ricoh đã xác định bảy vấn đề trọng yếu trong hai lĩnh vực, “Giải quyết các vấn đề xã hội thông qua kinh doanh,“ Quản lý chặt chẽ cơ sở hạ tầng,“ và đặt ra 16 mục tiêu ESG liên kết với tài liệu để hướng tới giải quyết những vấn đề này. Ricoh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

Thông tin liên quan

Tính bền vững của tập đoàn Ricoh

Tin tức liên quan

Ricoh giành được Giải thưởng Giá trị Môi trường lần thứ 2 tại Nikkei SDGs Management Grand Prix lần thứ 4.