Ricoh nhận được xếp hạng đánh giá môi trường “AA” từ Mizuho Research & Technology

29 Thg6 2021

Công nhận các phương pháp tiếp cận tích cực của Tập đoàn Ricoh trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

TOKYO, ngày 29 tháng 6 năm 2021  - Ricoh đã nhận được xếp hạng “AA”, mức cao nhất trong năm xếp hạng về mô hình đánh giá môi trường của Mizuho Research & Technologies, và đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. Cho Quỹ Tài trợ về Ý thức về môi trường của Mizuho (còn được biết đến như “Quỹ Tài chính Sinh thái Mizuho”).

Mizuho Eco Finance là một sản phẩm tín dụng đánh giá môi trường do Ngân hàng Mizuho cung cấp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nỗ lực tiến tới một xã hội không carbon. Mô hình đánh giá môi trường của Mizuho Research & Technologies kết hợp dựa trên tiêu chuẩn các xếp hạng đánh giá nhất định. Các chứng nhận môi trường của tổ chức này cũng đã được chấp nhận trên toàn cầu và được sử dụng để đánh giá các sáng kiến của khách hàng và là điều kiện cung cấp tài chính cho những công ty đạt đủ điểm số tối thiểu cụ thể.

Vào tháng 4 năm 2017, Ricoh trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên tham gia RE100 - nhóm hợp tác bao gồm các doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất trên thế giới cam kết sử dụng 100% điện tái tạo. Vào tháng 3 năm 2020, Ricoh đã cập nhật các mục tiêu môi trường do những thay đổi trong các xu thế liên quan đến sự nóng lên toàn cầu bằng cách sửa đổi mục tiêu giảm KNK (khí nhà kính) từ lượng chất thải từ 30% lên 63% vào năm 2030 so với năm 2015. Mục tiêu, được phê duyệt bởi sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa học *, được sửa đổi để phù hợp với chỉ số 1,5 °C như trong nội dung để cập của Thỏa thuận Paris. Vào tháng 3 năm 2021, Ricoh đã nâng mục tiêu điện tái tạo lên 50% vào năm 2020, tăng so với mục tiêu trước đó là 30%. Tập đoàn cũng đã đặt mục tiêu tạm thời là 30% vào tháng 3 năm 2023, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi điện tái tạo trong 8 năm.

Ricoh đã xác nhận TCFD (Lực lượng đặc nhiệm cung cấp các thông tin tài chính liên quan đến khí hậu) vào tháng 8 năm 2018 và vào năm 2019 và đã bắt đầu điều chỉnh các chỉ số mục tiêu dựa trên khuôn khổ TCFD.

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề xã hội cấp bách nhất mà toàn Thế giới đang phải đối mặt. Biết được mối lo ngại này, Ricoh đã và sẽ luôn cam kết chủ động nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường, cải thiện khả năng tự phục hồi của trái đất để đạt được một xã hội không carbon và xây dựng nền kinh tế xoay vòng bền vững.

* Sáng kiến quốc tế nhằm chứng nhận rằng các mục tiêu giảm thiểu KNK của công ty là phù hợp với cơ sở khoa học.

Thông tin Liên Quan (Ngôn ngữ: Tiếng Anh)
Tin tức liên quan (Ngôn ngữ: Tiếng Anh)