Ricoh được chọn là thành viên của Niên giám Bền vững 2023 bởi S&P Global

09 Thg2 2023

9 tháng 2, 2023 tại TOKYO – Ricoh đã được chọn là thành viên của Niên giám Bền vững 2023, với chỉ số lọt vào top 5%* trong cùng ngành, bởi S&P Global, một công ty Mỹ và uy tính dẫn đầu trong xếp hạng đánh giá công ty.

Sustainability Yearbook Emblems
 

Mỗi năm, S&P Global đánh giá độ bền vững của các công ty lớn trong ba mảng của Kinh tế, Môi trường và Xã hội. Các công ty có nỗ lực bền vững vượt trội trong mỗi nhóm ngành được đề cử và trao giải với tư cách là thành viên trong Niên giám Bền vững. S&P Global đã đánh giá xấp xỉ 7,800 công ty trong 61 ngành ở khắp thế giới, và 708 công ty trên quốc gia được đề cử trong Niên giám.

Ngành Máy tính & Thiết bị ngoại vi và Điện tử Văn phòng có một công ty trong top 1% cùng Ricoh và 5 công ty khác ở vị trí top 5% và 2 công ty là thành viên Niên giám Bền vững. Đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp Ricoh được chọn là thành viên Niên giám Bền vững.

Ricoh nhận diện bảy vấn đề vật liệu, đặt 17 mục tiêu ưu tiên môi trường, xã hội và quản trị, và tích hợp chúng vào chiến lược kinh doanh. Ricoh sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển bền vững được thống nhất bởi cộng đồng quốc tế bằng cách giải quyết vấn đề thông qua kinh doanh, và xây dựng xã hội bền vững.

*Này 7 tháng 2, 2023

 

Link liên quan